derfor fordeles på noen få ansatte av gangen. Det er sjelden vi kan ta ut mange om gangen, siden vi må dekke inn med vikarer for dem som er ute i per- misjon. Eventuell praksistid gjennomfører elevene på egen arbeidsplass, på Cathinka Guldberg-senteret, men på en annen avdeling enn der de vanligvis job- ber. I framtida kan det også bli aktuelt at student- ene ved fagskolen, som kommer fra ulike arbeids- plasser, bytter arbeidssted i praksisperioden. Kun det beste godt nok – Pasienter trenger det beste, og helsepersonell må være oppmerksom på hvilken makt de har i forhold til pasienten. Dette krever en høy bevissthet rundt omsorgen. Det er viktig at pasienten får bestemme over sitt eget liv, sier Nina Martinussen. Pårørende kan komme når de vil. Og kantina har skjenkebevilling. Om sommeren vanker det både jordbær og champagne på de eldre. Likevel er det hverdagene som er viktigst. Personalet ved Guld- berg-senteret har bestemt at de ikke låser dørene for å hindre pasienter med demens i å gå ut. – Vi har valgt å holde utgangsdørene på skjer- met enhet åpne, selv om vi av og til mister over- sikten. Vi vil ikke at pasientene skal bli stående og prøve å åpne en låst dør. Den følelsen som oppstår når du møter en låst dør, ønsker vi ikke at den gamle skal få. Vi må bare passe ekstra godt på, understreker Martinussen. En av de gamle ved sykehjemmet bærer faktisk en gps på seg. Når han kommer seg ut, hender det han går langt av gårde, han skal gjerne hjem. – Finner vi ham ikke, søker vi opp gps-en. Etter- som pasienten ikke motsetter seg dette og de pårø- rende ønsker det, har vi valgt denne løsningen, sier Olaug E. Vibe. Glad for kritiske tilbakemeldinger – Pasienter og pårørende stiller større krav i dag enn før. Dagens pårørende har gjerne høyere utdan- ning og vet å stille krav. Om du ikke gjør en god jobb, legger de pårørende merke til det, og de vil naturlig nok det beste for sine egne, sier Nina Mart- inussen. Det er en høy terskel for mange å sende mor eller far på sykehjem. Og de pårørende lurer på hva de sykehjemsansatte tenker om behandlingen. Mange sier at de fornøyde, men… Eller de sier: – Dette er et flott sykehjem, det er bare disse tre tingene... – Vi merker de pårørende blir tryggere når de stoler på at vi har god kompetanse. Og faktum er jo at det kan gå ganske galt med bare velvilje. For eksempel kan pleieren overse viktige symptomer. Vi gjør jo feil og er helt avhengige av tilbakemel- dinger for å forbedre oss. INSPIRERT: – Etter at jeg ble ferdig med Fagskolen, har jeg fortsatt å lese og studere på egen hånd. Det er alltid noe nytt å lære selv om du har jobbet lenge i eldreomsorgen, mener hjelpepleier Vigdis Knap- perholen. < VERDIGHET I ELDREOMSORGEN 21 temahefte-18