Vi er ulike • Hvordan skal vi klare å opptre likt når vi er over 20 svært forskjellige mennesker som møter samme pasient? • Hvordan kan vi unngå å overse pasienter som ikke krever mye? • Hvordan skal vi få tid å sette oss ned, så pasienten får snakket ut? • Hvordan skal vi unngå å ta med frustrasjoner hjem? • Kanskje vi skulle hatt en sekk som vi kunne bokse på når det står på som verst? Refleksjonkanfånoenhvertilåsetankefulleut. satt av en halvtime til refleksjon over etiske spørs- mål. Siden har det blitt tjue minutter én gang i uka. Grasrota må med Siri Kristin Konstad legger stor vekt på at de ansat- POPULÆR: Noe bra må Siri Kristin Konstad ha gjort: Turid og Kjell Sjefen var flink til å skaffe prosjektmidler. Røros te ble involvert. Døhl er bare to av ble pilotkommune i KS-prosjektet Etisk kompetanse - heving i kommunene, og samtidig med i Flink med folk i første rekke. – Noen kommuner har valgt en etisk komité. Vi ville heller ha arbeidet ut på avdelingene. Vi hadde også med hjelpepleiere sammen med enhetsleder < svært mange som lyser opp når de møter henne i Røros sentrum. VERDIGHET I ELDREOMSORGEN 25 temahefte-18