FJERNER FRYKTEN FOR MORFIN: – De fleste pasienter mister bevisstheten i timer eller dager før de dør. Hvis de pårørende vet det, blir de mindre opptatt av at pasi- enten ikke skal få sløvende medisin på slutten. Hvis vi attpå til informerer dem om at de fleste terminalpasi- enter lever med kvelningsfornemmelser, blir de mindre skeptiske til at vi gir tilstrekkelig lindrende medisin, mener Stein Husebø. kelig har sagt at de ikke ønsker livsforlengende behandling, men som likevel, og tross dårlig prog- nose, blir lagt i respirator. En grunn er gjerne at legen ikke kjenner pasi- enten eller vet om hans ønsker. En annen grunn er at pårørende ikke alltid har skjønt, eller er i stand til å respektere, pasientens ønske. Invitasjon til pårørende De fleste døende pasienter skjønner situasjonen. Men ofte forstår ikke de pårørende at pasienten er døende. Derfor hender det at de krever livsforleng- ende behandling stikk i strid med pasientens ønske. – Så lenge pasienten fremdeles kan gi uttrykk for sin mening, er ikke det noe problem. Men jeg har opplevd tilfeller der jeg som lege vurderer at pasien- ten er døende og bare trenger smertelindring, mens pårørende krever omfattende behandling. Da hen- der det jeg ber familien gi pasienten en sjanse til å dø. Godt forberedt til krevende tid Hvis personalet har en palliativ plan, er de ikke bare i stand til å gi bedre omsorg til pasient og pårø- rende. Også deres egen arbeidsdag blir lettere fordi de blir bedre i stand til å mestre de mange krevende situasjonene. – En palliativ plan må blant annet definere når en pasient er døende, hvem personalet skal kom- munisere med, og hva de skal snakke om. Den må også gi en oversikt over hvilke medisiner som kan tas bort, og hvilke som skal brukes ved ulike plager den siste tiden, sier Husebø. Han understreker at samtidig som ethvert syke- hjem trenger faste prosedyrer og rutiner for ter- minal pleie, må de også vurdere hver enkelt pasi- ent individuelt. En slik plan må være lett tilgjengelig på pasientens rom slik at alle pleiere finner den hvis det plutselig oppstår en nødssituasjon. Husebø har erfart at absolutt alle pleiere, også < LÆRE – FOR Å LÆRE VIDERE ç Verdighetsenteret i Bergen arrangerer kurs med fokus på eldreomsorg og palliativ omsorg. ç Du kan lese mer om temaet i heftet De siste dager og timer. ç Du finner mer informasjon på www.verdighetsenteret.no VERDIGHET I ELDREOMSORGEN 29 temahefte-18