LENGTER HJEM I BLANT: Solveig Rustad på 99 vil av og til hjem, men hun er enig med Nina Simonsen om at hun har det godt her også. Mindre tvang og mer dans Pleierne maser mindre, og pasi- entene er mindre stresset. Med gode kurs og økt kompetanse blir det mer tid til morsomme aktiviteter. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN – Vi maser mindre på pasientene nå enn vi gjorde før, forteller Nina Simonsen, spesialhjelpepleier, tillitsvalgt og gruppeleder for en av to demens - enheter på Vestby sykehjem. Siden 2006 har hele 72 ansatte ved sykehjemmet og 12 i hjemmetjenes- ten gjennomført studiesirkelen Tvang – helst ikke. Felles kunnskap Mens pleierne tidligere gjerne ville få ting unna, har de nå utviklet en felles forståelse for at ikke alt er like viktig. – Vi som arbeider med pasienter med demens, vet jo at ikke alt går etter planen, sier Hanne Braa- stad Rygg, spesialhjelpepleier, verneombud og gruppeleder på den andre demensenheten. – Om vi ikke får dusjet pasienten akkurat i dag, er ikke det så farlig. Det gjør heller ikke noe om en pasient ikke har lyst på mat under et måltid. Vi kan komme tilbake med mat litt senere, legger hun til. Ikke nederlag – Vi er også blitt flinkere til å snakke sammen og å reflektere over ulike episoder, mener Nina Simon- sen. – Og ikke minst: Det er ikke lenger noe neder- lag for meg om jeg ikke takler en pasient i en bestemt situasjon. Jeg kan be en kollega overta i ste- det for at jeg skal plage pasienten unødig, sier hun. – Alle opplever jo av og til en fastlåst situasjon. Og da kan den beste løsningen være å trekke seg unna, supplerer Hanne Braastad Rygg. Lange kvelder Det var Nina Simonsen, som også er leder for Fag- forbundet Seksjon helse og sosial i Vestby, som tok initiativ til å kjøre kurset Tvang – helst ikke for de ansatte. Fagforbundet Vestby dekker kursutgiftene TVANG Det er vanlig å regne med fem hovedformer for tvang: • Fysisk tvang. Pasienten blir for eksempel holdt fast, plassert eller dyttet mot sin vilje. • Mekanisk tvang. Personalet eller andre bruker belter, hansker, reimer, tvangstrøyer eller annet for å holde pasienten på plass. • Isolering. Pasienten blir holdt innesperret uten mulighet til å komme seg ut. • Tvangsmedisinering • Psykisk tvang. Pasienten blir utsatt for trussel om tvang, verbalt eller på annen måte. Økonomisk tvang regnes også som en form for psykisk tvang. Kilde: Røkke-utvalget, 1994/Stein Husebê < VERDIGHET I ELDREOMSORGEN 31 temahefte-18