En stille revolusjon Kroken sykehjem reduserte medikamentbruken med 55,5 prosent, fikk mer våkne beboere og sparte 30.000 kroner. Likevel er det få som spør om suksessoppskriften. Tekst: RUNE S. ALEXANDERSEN Foto: VIDAR DONS LINDRUPSEN Anna Wahlberg Sørensen (89) og Harald Lundblad Lettere å kommunisere (85) er glad for at de bor ved Kroken Sykehjem i De pårørende ble tatt med på orienteringsmøte før Tromsø, men tenker ikke så mye på medikament-prosjektet begynte, forteller avdelingsleder Elisa- prosjektet som sykehjemmet har hatt stor suksess beth Meløy. med. – Vi har fått tilbakemeldinger fra de pårørende – Jeg får sikkert de medisinene jeg skal ha, sier om at slektningene er mer våkne og lettere å kom- Anna, som har bodd på sykehjemmet en stund. Hel-munisere med, sier Meløy. ler ikke Harald Lundblad lar tanken på medisiner Hun styrer avdelingen «Minde», én av fem avde- styre hverdagen. linger ved sykehjemmet. Sammen med avdelings- – Jeg har vært så tyvheldig at jeg har vært frisk leder Mari Vårtun ved «Bukta» og sykehjemslege hele mitt liv, så jeg får ikke noe annet enn kamfer-Jan Gunnar Svendby utgjorde hun prosjektgruppa drops, spøker den vaskeekte tromsøværingen. da Kroken sykehjem satte seg mål om å redusere < VERDIGHET I ELDREOMSORGEN 33 SUKSESS: Sykehjemslege Jan Gunnar Svendby konstaterer at de eldre som har deltatt i pro- sjektet, gjennomgående sover bedre på natta og dermed er mer våkne på dagtid. Her sammen med nyinnflyttet beboer Anne Wahlberg Sørensen (89). temahefte-18