FolkeuniversitetetsHelsefagskoleFolkeuniversitetetsHelsefagskole Skaff deg ettertraktet spesialisering innen: • Rehabilitering • Miljøarbeid innen rus • Psykisk helsearbeid • Barsel- og barnepleie • Eldreomsorg • Metodisk miljøarbeid • Oppvekstfag • Inkluderende arbeidsliv • Kreftomsorg og lindrende pleie Studiesteder: • Lillestrøm • Gol • Larvik • Rena • Vinstra • Drammen • Hønefoss • Skien •Hamar • Valdres • Bodø • Tønsberg • Follo-Moss •Kongsvinger • Asker Se vårenettsiderfordetaljeromtilbud,oppstartog tilskuddsbaserteutdanninger Tlf.03838e-post:info.ost@folkeuniversitetet.nowww.folkeuniversitetet.no VERDIGHET I ELDREOMSORGEN 37 temahefte-18