INNHOLD < 3. Leder < 4. Intervju: Stor skolereform på trappene < 7. Reportasje: Legger kunstlista høyt < 10. Reportasje: Satser på natur og miljø < 13. Faglig innspill: Det hele mennesket < 16. Faglig innspill: Det organiserte skolevanvidd < 18. Bildereportasje: Skole for både kropp og hode < 20. Reportasje: SFO og skole knytter tettere bånd < 23. Reportasje: Ikke mobb klassekompisen min < 26. Reportasje: Den gode dagen < 29. Kommentar: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen < 31. Omtaler Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektleder: Vegard Velle. Tekst og foto: Vegard Velle, Heidi Steen, Ingeborg Vigerust Rangul, Per Flakstad, Miguel Lorne, Bente Bjercke, Jostein Mjønerud, Maria Øksnes, Torill Funderud, Erik M. Sundt og Kristin Halvorsen. Illustrasjoner: Hege Wedø. Layout: Vidar Eriksen. Trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 1. desember 2010. MILJØMERKET 241 393 Trykksak Last ned dette, og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no temahefte-19