de oppfordres til å lage i alle fall ett. Det er ikke noe morsomt å være den eneste som ikke har noe å pre- sentere i utstillingsuka. Utstilling for politikerne I uke fire braker det så løs med utstilling. Her er det fløyelsbakgrunn, innrammede kunstverk og lys- setting med stearinlys, spotter og lysslynger. – Det skal se ordentlig ut, vektlegger Angvik Eriksen. Prominente gjester er invitert til åpningen, og ordfører, skolesjef og rektor stiller opp. På kvelden kommer de foresatte. – Da er det stinn brakke. Det er det også resten av utstillingsuka. Da kommer samtlige elever ved skolen innom og ser. Nå sist tok vi deler av utstil- lingen og hengte opp i rådhuset. I disse nedskjæ- ringstider er det greit å vise politikerne hva vi gjør og får til i en skolefritidsordning, og at dette ikke er et oppbevaringssted for barn, sier Angvik Eriksen. I forbindelse med forrige kunstprosjekt ble det også nedsatt en underholdningsgruppe på SFO. Besøkende fikk derfor også en sang-og danseopp- levelse under utstillingen. Felles kunstverk Samarbeid står i fokus under kunstprosjektet. Der- for skaper også barna kunstverk i fellesskap, blant annet det store mosaikkbildet som pynter opp i felles arealene. SFO-barna er ferdige med å male. Så snart Åse går ut av døra trylles et større silketørkle fram. Peder, David, Kenneth, Emilie, Julia, Silje, Vikto- ria, Mina og Helene stimler sammen rundt tørkleet og sender malepenslene fra hånd til hånd. Et felles kunstverk skapes. I dag får Åse en uventet gave. BJØRLIEN SKOLE OG SFO Bjørlien er en 1.–7. trinns skole med 320 elever. 126 av dem går på SFO. Skolen består av seks bygninger. SFO har tre avdelinger i tre ulike bygninger. Alle byg- ninger ligger rundt et tun, så den fysiske avstanden er ikke stor. SFO har 14 ansatte, og alle fast ansatte er organisert i Fagfor- bundet. De fleste har en stillingsbrøk på 80 prosent, og to er ansatt på 100 prosent. HELHETLIG SKOLEDAG 9 temahefte-19