Foto: Per Flakstad FEM HOVEDOMRÅDER Hamar Naturskole under- viser med utgangspunkt i fem hovedområder, der undervisningen blir til- passet årstiden og elevenes alder. Vann: Fra 5. til 7. klasse arbeides det lokalt, blant annet med å følge en bekk eller liknende i nærheten av skolen helt til den renner ut i Mjøsa. Fra 7. til 9. klasse utvides perspek- tivet til også å dreie seg om samfunnsfag der de ser på vannet som ressurs – både lokalt og globalt. Skog: Et undervisnings- opplegg fra 2. til 10. klasse, som begynner med spor og spormerker for de yngste, og ender med skogsdrift og spørsmål/ eventuelle konflikter rundt temaer som skogsvern kontra næringsutbygging for de eldste. Energi: Undervisning om klima og miljø, om hvordan forurensning og utslipp påvirker naturen rundt oss, og om fornybar energi. Friluftsliv: Et opplegg i samarbeid med Turist- foreningen, der elevene lærer alt fra å bo i telt og lage mat på bål til å ta seg fram i naturen. I 9. klasse har elevene en over- nattingstur i Jotunheimen. Kulturminner: Et undervisningsopplegg for småskolen, der elevene er med på seterdrift. De besøker også gravhauger og bygdeborger, og ser på steder der menneskene i eldre tider arbeidet med jernutvinning. MEGASPRETTERT: Poenget med naturskolen er at elevene selv er aktive og gjør egne observa - sjoner og forsøk. Megaspretterten er populær. EGET HUS: Hamar Naturskole og daglig leder Knut Monssen holder til i et eget hus sammen med Turistforeningen i grønne omgivelser på Ajer litt utenfor Hamar Sentrum. «Energikampen», som blant annet er kjent fra tv, er et annet av naturskolens bærende prosjekter. – I tillegg samarbeider vi med en rekke lag og foreninger, som blant annet jeger-og fiskefor- eninger, turistforeninger og også med bedrifter og organisasjoner over hele Østlandet, sier Monssen. Alternativ skoledag Fra i høst har naturskolen startet et forsøk med alternativ skolehverdag for elever som av ulike grun- ner trenger en pause fra den teoritunge undervis- ningen på skolen. Nå har skolen sju elever, som iføl- ge Monssen trives godt når de arbeider for naturskolen i stedet for å sitte ved pultene sine. En del av tiden bruker elevene på naturskolens gjenbruksbu, som tar imot og selger brukte gjen- stander og brukbart avfall. Dette er også en del av skolens miljøsatsing. Her har også voksne som går på arbeidstreningstiltak arbeidet. – For oss som arbeider her, er jobben nærmest blitt en livsstil. Og er det noe som virkelig varmer, så er det engasjerte og glade barn, som graver og spør, og som utfordrer kunnskapene våre. Jeg synes også at jeg bidrar med noe meningsfullt når voksne på arbeidstrening og ungdommer som er med på alternativ skolehverdag ringer om kvelden og for- teller at de knapt klarer å sovne fordi de gleder seg til å komme på jobb i morgen tidlig, smiler Knut Monssen. Foto: Hamar Naturskole 12 HELHETLIG SKOLEDAG temahefte-19