FAGLIG INNSPILL Det hele mennesket Den kroppslige/kinestetiske intelligens er nær knyttet til det kognitive. Vi opplever med hele kroppen. Dette gir bedre kunn- skaper og ferdigheter på mange områder. Det jeg hører, det glem- mer jeg. Det jeg ser, det husker jeg. Det jeg gjør, det lærer jeg! Tekst: JOSTEIN MJØNERUD Jostein MjønerudSpesialpedagog og sosiallærer Platon mente det var fundamentalt å tenke på det hele mennesket. Kropp og sinn. Legeme og sjel. At alt henger sammen med alt. Det samme mente den franske filosofen Rous- seau, som virket på slutten av 1700-tallet. En av hans berømte læresetninger lyder: «Hvis De altså vil udvikle Deres elevs intelligens, så oppøv de kref- ter som intelligensen skal styre. Øv til stadighet hans kropp. Gjør ham sterk og sund for at gjøre ham klog og fornuftig. Lad ham arbejde, virke, løpe og råbe.» Samspill Biologen Piaget mente at det å gjøre og handle er helt avgjørende for læring, modning og utvikling. Han mente at mennesker utvikler seg i samspill med sine opplevelser, og at talespråket kommer etter handling og utvikles i samhandling med omgi-< HELHETLIG SKOLEDAG 13 temahefte-19