FIRE PÅ RAD: Det gjelder å bruke både beina og hodet når stafettlaget skal løpe så fort som mulig for å plassere brikkene på brettet. Taktikken er å legge opp til å få fire egne på rad, og samtidig blokkere motstanderlaget som løper inn sine brikker fra andre siden. Skole for både kropp og hode Alle barneskoler syder i friminuttene. På Søbakken i Elverum er fysisk aktivitet satt i system for å fange opp dem som ellers ville blitt sittende stille. BANDY: Spillet bølger fram og tilbake, og innsatsen erupåklagelig – både i angrep og forsvar. Geipen hengerlitt når det blir mål imot, men jubelen er desto størreved egen scoring. Og når friminuttet er over, synes de Tekst og foto: PER FLAKSTAD Når barna stormer ut til «langfri», står barneveiledere og assistenter og venter på dem ved fem ulike stasjoner i skole- gården. Elevene kan velge mellom bandy, stjerneorientering eller sistenleker. Noen velger også å være med på et «fire på rad»-spill organisert som stafett mellom forskjellige lag. Atter andre velger sleng- tau eller hoppestrikk. der fysisk aktivitet er et viktig element, og der det er et mål å styrke kvaliteten på SFO som en læringsstøttende arena når det gjelder basisferdigheter som å lese, skrive og regne. Basiskunnskap – Vi startet i høst, og erfaringene så langt er gode. Vårt inntrykk er at barna trives og synes det er gøy å være med på de Alle skal med organiserte aktivitetene i tillegg til fri lek, De som heller vil holde på med noe annet sier fungerende rektor og prosjektleder – helt etter eget hode – får selvsagt lov til Gry Mathiesen og inspektør Thor Øien. det. Poenget er at alle skal med. De orga-I tillegg til fysisk aktivitet inneholder niserte aktivitetene er laget for å fange prosjektet ved Søbakken også organisert opp dem som ikke naturlig blir involvert leksetid sammen med både pedagoger i den frie leken, og som derfor har lett for og barneveiledere, og i SFO er det blant å bli passive i friminuttene. annet etablert bakegruppe og male- Søbakken skole er med i det landsom-gruppe som læringsstøttende aktivite- fattende prosjektet «Helhetlig skoledag» ter. 18 HELHETLIG SKOLEDAG temahefte-19