aller fleste at det har vært en grei kamp, mens de andpustne går mot klasserommet i en vennskaplig diskusjon om den siste ballen var inne eller ikke før skoleklokka begynte å ringe. FORNØYD: Fungerende rektor og prosjekt - leder Gry Mathiesen har et yrende liv rundt seg på skoleplassen. Så langt er hun for- nøyd med prosjektet «Helhetlig skoledag». I november får skolen noen svar på hvor vel- lykket arbeidet har vært. Da kommer den første evalueringen etter at konsulentfir- maet Rambøll har hatt samtaler med barn, foreldre, barneveile- dere og prosjektleder. SISTEN: En av sistenlekene i skolegården er å jakte på andres haler, og samtidig beskytte sin egen. temahefte-19