KREATIVT: Spikkestad skole har tenkt kreativt om uteområdet sitt. Ved inngangen ligger ikke den svarte og tradisjonelle asfaltplassen. Her er det tarzanjungel med lianer, trapeser og ringer som henger ned fra flere titalls trestativer. Turnbassenget er bygget opp med hundrevis av bildekk på et mykt underlag. Helt ok om noen gråter litt Et program for sosiale ferdigheter har hatt stor suksess på Spikkestad skole. – Jeg føler jeg lærer opp hele lokalmiljøet, inkludert elever, foreldre og fotballtrenere, sier den rutinerte læreren Berit Moe Dagslet. Det er mitt valg heter det forebyggende programmet som hjelper elevene å komme nærmere hverandre og samarbeide bedre. Minst annenhver uke har elevene en økt i det sosiale mestringsprogrammet. Snakker om døden På fjerde trinn skal barna for eksempel gjøre øvelser som å se hverandre inn i øynene, gå rundt i rommet og være stille, stu- dere de andre barnas kroppsspråk, lære å takle sinne, øve på hvordan å være venn på en god måte og prate om vanskelige temaer, som at mor og far har gått fra hverandre eller at hun- den eller bestemor er død. – Ingen av barna tuller dersom en av de andre gråter litt etter en samtale om døden. Vi lager et trygt klassemiljø, for- teller Moe Dagslet. Både lærere, skoleassistenter og SFO-ansatte har deltatt på tre kursøkter á fire timer og samarbeider om oppfølging av programmet. En lek – Jeg har brukt programmet i mange år og har svært gode erfa- ringer. Både elevene og jeg liker den lekne formen. Skjer det noe tull i klassen, går vi gjerne tilbake til ting vi har snakket om tidligere, forteller Moe Dagslet. Hun tror det er viktig at den som leder opplegget kjenner klassen godt, siden aktivitetene ofte kan skape sterke følelser hos elevene. Dessuten tror hun også at programmet fungerer best når barna jobber systematisk med det over tid. HELHETLIG SKOLEDAG 25 temahefte-19