– Barna går 13 år på skolen. Da trenger de en god start med trygge voksne som skjønner både dem og foreldrene. Ulla Pulkkinen, SFO-baseleder på Sten-Tærud skole i Skedsmo, er klar i sin tale. Her får de SFO- ansatte som ønsker det ta fagutdanning. Skolen har et stabilt personale på SFO. De har takket være hel- dagsskolen fått høyere stillingsbrøk, og flere har tatt fagbrev og bidrar dermed til en totalt sett kva- litativt bedre stab. – Vi er tretten ansatte, og ni er fagarbeidere, for- teller Pulkkinen. I 2005 begynte et samarbeid mellom rektor, inspektør, to lærere, SFO-leder og Pulkkinen fra SFO om hvordan fagkompetansen på SFO kunne styrkes. – Godt voksne kvinner skaffet seg fagbrev etter ti år i skolen som assistenter. Vi har spøkt med hvor «dyrt» det ble. Lønna gikk jo opp, ler Pulkkinen. Tid til læring På grunn av heldagsskoleordningen på Sten-Tærud har dagene vært organisert annerledes enn ved andre skoler. Fra 8.30 til 11.00 har elevene vanlig skole. Den etterfølges av en midttime på halvannen time som SFO-ansatte er ansvarlig for. I denne økta får ele- vene varm mat og bruker mye tid til fysisk aktivitet. Halvannen time midt på dagen med varm mat og uteaktiviteter, engasjerte og velutdannede SFO Fra 12.30 til 14.00 er det vanlig skole igjen. ansatte og lærere med mer tid til undervisning. Dette er hverdagen på Sten-Tærud skole. – Nå får lærerne konsentrert seg om det som er skolens oppdrag: å lære elevene noe. Skoledagen er forutsigbar; den varer fra halv ni til to for alle. Alle får varm mat og får delta i et fritidstilbud midt på Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Foto: ERIK M. SUNDT dagen, sier Pulkkinen. Hun sier at de har merket store forbedringer i elevenes læringsvilje-og evne. Etter midttimen med mat og fysisk aktivitet, er de uthvilte Modellen beskrives slik: • Gratis kjernetid for alle ele- ver på 1.–4. trinn mellom kl. 8.30 og 14.00. • Kjernetiden inkluderer denobligatoriske undervisning- en, fysisk aktivitet, fellesmåltid og veiledning fralærer/leksehjelp. • Innenfor kjernetiden erundervisningen organi sert ito økter med en mellomligg- ende «midttime» på inntil totimer. • Foreldrene betaler for tilbu- det før 8.30 og etter 14.00. Kilde:udir.no og mottakelige for lærdom. Oppmuntring hele veien Brit Jacobsen jobber som barne-og ungdomsarbeider på skolen. Hun begynte som assistent med frisør- utdannelse i bagasjen. Nå holder hun på med en lærerutdanning. – Jeg kom hit til trygge ansatte som motiverte for videre utdanning. Kom- munen la opp en klasse til oss. Vi studerte én gang i uka på kveldstid, og jobbet sam- tidig. Da fikk vi knyttet teorien til prak- sis. Utrolig bra, mener Jacobsen. Hun føler at fokuset på kompetanse og fagbrev, og at de ansatte oppmuntres til å ta en utdanning, hever anseelsen til dem 26 HELHETLIG SKOLEDAG temahefte-19