REPORTASJE som jobber med barn. – Det er viktig at vi som arbeider med barn har kompetanse. På denne måten kan vi blant annet hjelpe de barna som har behov for det mye raskere. I tillegg peker Jacobsen på at engasjerte ansatte blir i jobben. Gjennom prosjektet Helhetlig skole- dag har alle fulle stillinger. Nedleggelsen av ord- ningen innebærer færre ansatte i SFO og lavere stil- lingsstørrelser. – Jeg hadde aldri blitt om jeg bare fikk jobbe 60 prosent. Fagbrev og mengder av kurs – Vi er stolte av å jobbe her, og legger vår ære i å gjøre en god jobb. Vi har bred fagkunnskap og vi blir brukt i skolen på flere områder. En av oss er bachelor i idrettsfag, og flere av oss har kompetan- se på barn med spesielle behov, sier baseleder Pulk- kinen. Midttimen har fokus på sosialisering og mest- GUTTA BOYS: Taco og tomatsuppe er popu- lær mat på skolen, mens hjemme er det pizza og pannekaker som slår best an, mener guttene rundt bordet. Ulla Pulkkinen skjenker melk. GOD ARBEIDSPLASS: Brit Johansen, fagarbeider SFO, og Ulla Pulkkinen, baseleder, er stolte over å jobbe på StenTærud og over den innsatsen de legger ned for at barna skal ha det godt. ring. Aktivitetene planlegges ut fra hva de ansatte kan og vil, og alle barna skal med. Også de som prø- ver å lure seg unna for å klatre i trær, eller bølle litt bak hushjørnet. < HELHETLIG SKOLEDAG 27 temahefte-19