TISKE HVISKE: Selv om maten skal spises opp før lekentar over, er det tid for noen hemmeligheter... DU HAR DEN: Eirin Iren Johansen har ansvaret for sisten. Gode aktiviteter og barnet i fokus er midttimens mantra. De ansatte har hatt kurs i kosthold og fysisk fost- ring i tillegg til trommekurs, fotballtrenerkurs, ski- instruktørkurs og kurs i telemarkshopp og svøm- ming. En stor bonus ved prosjektet Helhetlig skoledag er at svømmehallen er åpen på Sten-Tærud skole. – Dessuten er alle de SFO-ansatte kompetente til å lage mat til 150 stykker, forteller Pulkkinen. Kurs i ernæring har de tatt på Høyskolen i Akers- hus. Jevnlige måltider Barna på Sten-Tærud får et måltid annenhver time. Dagen starter med frukt, så er det varm lunsj. – Vi prøver å kjøre en sunn linje, og anbefaler at barna ikke har syltetøy på frokostnisten. Det er for- eldrenes valg til slutt, men vi merker at sunne valg sprer seg. Barna ser på hverandres mat og påvirker hverandre. De ansatte forteller barna hvorfor det er viktig å ha et sunt kosthold. Gulrøtter for å kunne se i mørket og broccoli på grunn av kalsium hvis man ikke drikker melk. – Alle liker ikke alt, men alle må smake. Barn og ansatte betaler 170 kroner for den varme lunsjen – åtte kroner dagen. Pulkkinen sier de kla- rer å ha en balanse i kostholdet med fett, proteiner og karbohydrater med denne summen. Fagbrev gir bedre lønn Skoleeier er ansvarlig for kompe- tanseheving for sine ansatte. – Våre medlemmer henter nok litt kompetanse - heving og etterutdanning fra kurs arrangert av Fagforbundet, av skoleeier – som er kommunen – og muligens av det private nettverket for SFO, sier rådgiver i SKKO, Kristine Hansen. I enkelte kommuner får assistenter en mulig- het til å ta fagbrev eller høyere utdanning på en måte som tilrettelegges i tilknytning til arbeidet. – Fagbrev som barne-og ungdomsarbeider er det eneste som gir en sikker lønnsmessig uttel- ling. Kurs gir ikke automatisk høyere lønn, men kan gi uttelling i lokale forhandlinger. Kurs til- bys av Fagforbundet lokalt og av kommunene, sier SFO-leder Åse Eriksen Angvik. Hun er leder av FAGgruppe SFO/skole og forklarer at det er mulig å ta fagbrev gjennom AOF og NKI. – Dette kan gjøres på si, og så kan man søke om stipend gjennom Fagforbundet eller kom- munen. 28 HELHETLIG SKOLEDAG temahefte-19