INNHOLD < 3 Leder < 4-7 Reportasje: Framtidas frisører bruker ikke gift < 8-9 Intervju: Skulle bare... < 10-13 Reportasje: Kjemper for erstatning etter klorskader < 14-15 Faglig innspill: Bassengdrift med mange kjemikalier < 16-18 Reportasje: Gullende rent i kloakkanlegget < 19-21 Faglig innspill: Da ammoniakkskyen truet i Hønefoss < 22-24 Reportasje: Beskytter seg mot virus og bakterier < 25-27 Reportasje: Renholderens risikofylte hverdag < 28-30 Reportasje: Rydder opp i dyreklinikkene < 31 Omtaler av bøker og nettsider Temaheftene er Fagbladets yrkesfaglige tilbud. Her går vi dypere inn i problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektleder: Vegard Velle. Tekst og foto: Vegard Velle, Ola Tømmerås, Per Flakstad, Torstein Kvakland (Arbeidervern), Albert H. Collett, Svein André Svendsen, Christian I E. Bergheim, Marte Frimand-Anda, Sjur Frimand-Anda, Ole Morten Melgård, Marit Orø, John Lars Seines, Terje Reginiussen og Arne Sougstad. Illustrasjoner: André Martinsen. Layout: Fryd Forlag AS. Trykk: Aktietrykkeriet 241 393 Trykksak AS. Redaksjonen avsluttet 9. februar 2011. Last ned dette, og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no temahefte-20