helsefare 5 sunn ere frisørbransje Da Trude Lundevall måtte begynne å bruke gassmaske når hun farget håret på kundene, skjønte hun at hun hadde to valg: Enten å finne seg et annet yrke, eller å finne andre, giftfrie, stoffer å bruke i håret på folk. Hun valgte det siste, og driver i dag Balanzera, en grønn frisør i Oslo. Da Irene Stana Midttun etablerte Floke Grønn Frisør på Voss i 2008, var det ikke fordi hun fikk alvorlige problemer med de hårpleieproduktene som de fleste salongene bruker. Hun har en sterk visjon om en renere frisørbransje, som tar både miljøet og arbeidsmiljøet på alvor. – Jeg startet ikke en grønn salong fordi jeg måtte, men fordi jeg ville! Det er dette som er framtida for bransjen, sier hun. Arbeidsmiljøet er viktig – Jeg hadde en klar idé om å drive en salong der frisører kan jobbe i mange år uten fare for å pådra seg allergier eller andre helseskader, og der HMS (helse, miljø- og sikkerhet) var en viktig del av satsingen, forteller hun. Salongen ble også raskt sertifisert som miljøfyrtårn etter de nyeste og strengeste reglene, som den første – og foreløpig eneste – på Vestlandet. – Det er slett ingen heder for bransjen at gjennomsnittsalderen på frisører er lavere enn på de fleste andre områder i arbeidslivet. Det skal ikke være nødvendig å drive slik at folk slutter og begynner med noe annet når de kommer et stykke opp i 20-årene eller bikker 30. Jeg er overbevist om at frisører vil stå lenger i yrket sitt hvis arbeidsforholdene – både når det gjelder helseskadelige stoffer og det psykososiale arbeidsmiljøet – blir tatt tak i, sier hun. Fikk arbeidsmiljøpris De var tre frisører som startet opp Floke Grønn Frisør, og salongen har blitt en suksess fra dag én. – Voss, med 14.000 innbyggere, er kanskje et lite sted for det mange vil kalle en nisjesalong. Men jeg ønsket sterkt å prøve, og tenkte «det får gå som det går». Og det har gått så det suser, smiler Irene. Allerede året etter, i 2009, fikk salongen Voss Bedriftshelsetjenestes arbeidsmiljøpris. I begrunnelsen heter det at bedriften står fram som et banebrytende eksempel som gir viktige signaler til alle næringer, mens spesielt til sin egen bransje. – Jeg ønsket å melde inn virksomheten i en bedriftshelsetjeneste fordi jeg mener det er viktig å kunne bruke deres kunnskap om forebygging, tilrettelegging og kontroll av miljøet og de ansattes helse. Mange andre mente det var unødvendig å bruke penger på slikt fordi frisørbransjen ikke var pålagt å ha en bedriftshelsetjeneste. – Nå er reglene endret, og frisørene må ha en bedriftshelsetjeneste for sine ansatte, forteller Irene, som er nyvalgt styreleder av Voss Bedriftshelsetjeneste. Strengere regler Hun mener dette forteller tydelig hva som må til for å forbedre frisørenes arbeidsmiljø også når det gjelder bruk av helseskadelige stoffer. – Det er naivt å tro at bransjen gjør noe som monner på eget initiativ. Vi må få strengere regelverk. Floke Grønn Frisør Skulegata 9, 5700 Voss Tlf: 56 51 03 05 www.floke.no Høst Grønn Frisør Kirkegata 10, 9008 Tromsø Tlf: 77 67 12 91 www.hostfrisor.no Balanzera Grønn Frisør Sofienberggata 2 A, 0551 Oslo Tlf: 22 04 11 66 www.balanzera.no/dev.php Frisøren Grønn Frisør Strandgata 41, 6900 Florø Tlf: 95 84 00 76 www.frisøren.net Zåbra Grønn Frisør Storgaten 13, 3674 Notodden Tlf: 35 01 02 90 www.zaabra.no Hjemmesiden til Fagforbundet Frisørenes Fagforening: www.frisorene.no Grønne salonger i Norge Framtidas frisører bruker ikke gift Frisører er en av yrkesgruppene som daglig utsettes for helsefarlige stoffer. Irene Stana Midttun, daglig leder ved Floke Grønn Frisør på Voss, ønsker seg strengere regler. Tekst og foto: Per Flaksta d < temahefte-20