helsefare 7 sunn ere frisørbransje Grønn frisør Fagforbundet Frisørenes Fagforening har etablert begrepene «Grønn Frisør» og «Kvalitetssalong». Dette er forbundets store satsing for å få en sunnere, mer miljøvennlig og ryddigere frisørbransje. Fagforbundet samarbeider blant annet med Stiftelsen Miljøfyrtårn, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Forbrukerrådet, Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Norges astma- og allergiforbund og Naturvernforbundet om dette prosjektet. Skal salongen kunne kalles «Grønn frisør», må den tilby behandling med produkter uten de mest skadelige stoffene etter en liste som er utarbeidet av Johan Galster ved Videncenter for allergi i København. Listen ligger åpent på en egen nettside. Les mer her: www.gronnfrisor.no For farlig for malere At frisører og kundene deres utsettes for mange helseskadelige stoffer, er i dag godt dokumentert. Det finnes omfattende analyser av innholdet i hårpleie- og kosmetikkprodukter – spesielt i Danmark. Videncenteret for allergi i København har arbeidet med dette i flere år. – Mange kjemiske stoffer som for lengst er blitt forbudt i blant annet maling, er fortsatt tillatt i hårfarge. Det som altså er for farlig å påføre med pensel, er med andre ord helt greit å påføre rett på hodebunnen til folk, og det med bare hendene, sa Helga Skofteland, rådgiver og jurist i Forbrukerrådet, da Fagbladet intervjuet henne i 2009. Frisørbransjen selv har et markedsført mål om å bruke mindre mengder helseskadelige stoffer. Men utviklingen ser ut til å gå sakte framover. Det er dessuten svært vanskelig å få greie på hva de enkelte produktene inneholder uten å sende dem til analyse, og det gjør de færreste. Så langt er det Fagforbundet Frisørenes Fagforening og enkeltfrisører som har etablert egne salonger som har gått i spissen for en renere utvikling. Kjemiske stoffer som ikke brukes hos Grønn frisør • Formaldehyd og formaldehydfrigjørere • Hydroquinone • Stoffer med aminophenol • P-phenylenediamine eller PPD eller paraphenylenediamine • Toluene-2,5-diamine sulphate • Toluene-2,5-diamine • Methylchloroisothiazolinone • Methylisothiazolinone • Stoffer med resorcinol • 1-naphthol • Alle parabener temahefte-20