kLORskAdeT: Toralf Myklebust har fått ødelagt lungene etter å ha pustet inn klordamp og klorstøv i nærmere 20 år. kjemper for erstatning etter klorskader kLORskAdeT: Toralf Myklebust har fått ødelagt lungene etter å ha pustet inn klordamp og klorstøv i nærmere 20 år. kjemper for erstatning etter klorskader Toralf Myklebust driftet et klorbasseng i 20 år, og sitter igjen med ødelagte lunger. Etter en årelang kamp for å få yrkesskadeerstatning, fikk han for tre år siden innvilget en erstatning på 30.000 kroner, noe han mener er en vits. Tekst: MARTe FRIMAnd-AndA Foto: sJuR FRIMAnd-AndA Myklebust kjemper videre, og har ingen planer om å gi seg. – Jeg blir sliten bare av å tenke på hele den papirmølla jeg har vært gjennom i løpet av disse årene, sier Myklebust og slenger en tykk perm proppfull av papirer på bordet. Myklebust begynte som vaktmester på Varatun psykiatriske senter i Sandnes i 1988. En del av jobben var å drifte varmtvannsbassenget. På den tiden kom kloret i store dunker med 60 til 70 prosent rent klor i tablettform. Kloret måtte Myklebust blande ut manuelt med vann. 10 temahefte-20