KLOrfOrGIfTeT på jObbeN 12 1988: Myklebust begynner i jobben som vaktmester på Varatun psykiatriske senter. 1990: Myklebust henvender seg til arbeidsgiver og etterlyser bedre ventilasjon. 1990–1999: Ingenting skjer med ventilasjonen. Myklebust får gradvis problemer med pusten. 1999: Myklebust stenger bassenget og søker om yrkesskadeerstatning. Søknaden blir verken registrert eller behandlet, siden Myklebust er i full jobb. 2000: Bassenget åpner igjen med nytt ventilasjonsanlegg. Myklebust begynner for alvor kampen for yrkesskadeerstatning. I flere år sendes han rundt fra lege til lege. 2005: Myklebust sender inn ny søknad om yrkesskadeerstatning. Denne gangen blir søknaden behandlet, men avslått med begrunnelsen at han fortsatt er under skadelig eksponering i jobben. 2008: Myklebust sender nytt krav. Han har nå vært uten eksponering i tre år. Søknaden blir igjen avvist. Myklebust klager og får medhold. Han innvilges en erstatning på 30.000 kroner. Skadetidspunktet blir satt til 2005. 2009: Myklebust klager, da han mener skadetidspunktet bør settes lenger tilbake i tid. Klagen avvises. 2010: Myklebust klager igjen, og i oktober tar Fagforbundet saken. Det har foreløpig ikke kommet noe vedtak på den siste klagen. Toralf myklebusts historie temahefte-20