Foto: Marit Orø Varabrannsjef Terje Reginiussen og brannmester Arne sougstad, Ringerike brann- og redningstjeneste. fakta amoniakk (NH3) * Fargeløs og giftig gass med stikkende lukt. * Gassen er brennbar, men vanskelig anten nelig. * Frysepunkt på minus 78 grader, kokepunkt på minus 33 grader. Søndag 14. november kom det melding om ammoniakklekkasje fra pølsemaker Leiv Vidars fabrikk i Hønefoss. Lekkasjen var fra et røropplegg utendørs på taket. Ringerike brannog redningstjeneste (RBR) rykket ut med fem mann som kjørte mannskapsbil og stigebil, samt vakthavende brannsjef i egen kommandobil. Ved ankomst ble det konstatert en betydelig gasslekkasje på taket, og det ble raskt klart at det var behov for å ha en ytre umulig uten de ansattes lokalkunnskaper. RBRs mannskaperjobbetmedåfjerneismensammoniakken sprutet på kjemikalieverndraktene. Dette var helt klart et skummelt oppdrag, og på grunn av den intense kulden måtte de regelmessig trekke seg ut av gassen for å få opp varmen i kroppen igjen. Sikten til kjemikaliedykkerne var stort sett lik null. Etter ca en time klarte de å stenge alle kranene som var nødvendig. Vi hadde kontroll over situasjonen. RBR har få kjemikalievern sikkerhetssone. Denne ble utfra drakter, og vi ba derfor om flere Det er viktig å huske temperatur og stoffets egen drakter fra Jevnaker brannvesen skaper definert som 400 meter, at gassen legger seg og industrivernet på Norske men i og med at det kjentes lukt i hulrom og kummer selv om Skog Follum fabrikker i 600 meter unna, ble avstanden Hønefoss. RBR hadde personell den er lettere enn luft. økt tilsvarende. Fabrikken til Leiv Vidar ligger om lag to kilometer fra sentrum av Hønefoss. Denne dagen var vinddraget ned mot sentrum, men heldigvis mot et område som var lite befolket. Hadde vindretningen vært en annen, hadde det krevd evakuering av flere boligfelt. Vanskelige arbeidsforhold Gassen oppførte seg som beskrevet i artikler i Brannmannen – på en overraskende måte. Ammoniakk er lettere enn luft, og dermed skulle den egentlig ha gått rett til værs. Men det gjorde den ikke. Den la seg ned på bakken, og lå der en stund før den steg opp i lufta. Dette medførte store utfordringer for mannskapene på bakken. Vi hadde en gasssky som beveget seg hit og dit, og RBRs bil – som stod nærmest – ble raskt forurenset av gassen. I tillegg måtte RBRs mannskaper på bakken ha på seg friskluftsutstyr i tilfelle gassskyen endret retning. Ventilene skjult i is Leiv Vidars ansatte beskrev for oss hvordan vi kunne stenge ventilene for å stoppe lekkasjen. Planen var å stenge tre ventiler. Beskjed ble gitt til mannskapene på taket, som begynte å lete. Så kom den første store overraskelsen: Hele anlegget var i normalsituasjon fullstendig nediset. Det var svært vanskelig å lokalisere ventiler og stengekraner. Det ble derfor raskt klart at riktig verktøy var øks for å få fjernet is. Et 12millimeter rør ble 200 millimeter tjukt med is, og med mange rør i alle retninger, var det vanskelig å finne de rette. Verdifulle lokalkunnskaper Vi klarte det til slutt, men dette hadde vært så å si i splashdrakter, men disse ble ikke brukt direkte under innsatsen – først etter at lekkasjen var tettet. Selv da, med lite gass i lufta, slapp splashdraktene igjennom gass slik at når mannskapene var ferdige og tok av seg draktene luktet det kraftig ammoniakk og alt av klær måtte av. Stripping og dusjing før sykehus Det ble raskt behov for sanering av forurenset personell fra Leiv Vidar. RBR opprettet saneringssted på en skole i nærheten. Personellet ble fraktet til skolen i en allerede forurenset brannbil, og dusjet av mannskaper fra RBR. Etter stripping og dusjing, ble personellet transportert i ambulanser til sykehuset. Ringerike sykehus var på dette tidspunktet satt i gul beredskap. Det er viktig å ikke forurense ambulanser og sykehus, derfor fikk ingen dra dit uten å ha blitt sanert. Alle eiendeler ble lagt igjen på saneringsstasjonen. Kummer med gass Vannet som ble brukt, førte med seg ammoniakk via takrennesystemet/vegg og ned i kummer på området. Flere timer etter at gasslekkasjen var stoppet, målte vi over 1000ppm i kummene. Det er viktig å huske at gassen legger seg i hulrom og kummer selv om den er lettere enn luft. Vi målte også gass i kummer 400 meter unna. For å bedre på dette, kjørte vi inn ca. 25.000 liter vann i overvannsystemet. Det medførte at gasskonsentrasjonen nesten ikke lenger var målbar. Vestviken 110sentral i Drammen deltok aktivt i aksjonen. Operatørene lyttet på alt som ble sagt, og kom flere ganger med viktige og kritiske opplysninger, blant annet i forhold til hvilken type tak 20 temahefte-20