Det vi ser på som viktig å dele med andre i brannmiljøet, er følgende: • Ammoniakkanlegg er i normal situasjon fullstendig nediset. Det er vanskelig å skjønne seg på rør størrelser etc. Velg riktig verktøy. • Det er meget viktig med godt vedlike hold av slike anlegg. Flere bevegelige deler, i for eksempel ventiler, må regelmessig byttes for å unngå lekkasjer. • Det er viktig å stenge de rette ventilene, slik at ammoniakkgass ikke blir stående mellom to ventiler med fare for trykkøkning. En idé kan være å kjøre opp anlegget for å unngå eksplosjonsfare. • Sanering av klær og verneutstyr gikk lett. Etter ca. en time i friluft var erfaringer fra Hønefoss Det vi ser på som viktig å dele med andre i brannmiljøet, er følgende: • Ammoniakkanlegg er i normal situasjon fullstendig nediset. Det er vanskelig å skjønne seg på rør størrelser etc. Velg riktig verktøy. • Det er meget viktig med godt vedlike hold av slike anlegg. Flere bevegelige deler, i for eksempel ventiler, må regelmessig byttes for å unngå lekkasjer. • Det er viktig å stenge de rette ventilene, slik at ammoniakkgass ikke blir stående mellom to ventiler med fare for trykkøkning. En idé kan være å kjøre opp anlegget for å unngå eksplosjonsfare. • Sanering av klær og verneutstyr gikk lett. Etter ca. en time i friluft var erfaringer fra Hønefoss faGLIG INNspILL gassen borte, selv om det luktet sterkt før sanering. • Ammoniakk er lettere enn luft, men gassen vil likevel legge seg på bakken. • Kun kjemikalie verndrakter er holdbart i ammoniakkvæske og gass. Ved livreddende innsats kan splashdrakter benyttes. • Det er en riktig avgjørelse å plassere en liason i staben hos Politiet, selv om man ikke har en LRS situasjon. ammoniakken rant ned på. Det er en stor trygghet å ha fagfolk på sentralen. Tok situasjonen alvorlig Skadestedsleder (SKL) satt på en høyde ca 500 meter fra fabrikken, med god utsikt til lekkasjen. Helse tok situasjonen alvorlig, og kalte inn ambulanser fra store deler av Buskerud. I tillegg var lege tilgjengelig i SKL, noe vi opplevde som nyttig. Helse hadde også god kontroll over forurensede personer inn og ut av området. En journalist fra lokalavisa hadde vært i et område med gass og tatt et bilde som ble lagt ut på nett. Vakthavende brannsjef krevde derfor at denne journalisten måtte saneres på samme måte som alle andre, og kjørt til sjekk på sykehuset. RBR har i ettertid tilbudt seg å ta en gjennomgang for lokalavisa, slik at de får retningslinjer på hvordan de skal forholde seg ved slike farlige oppdrag. HELSEFARE 21 temahefte-20