RIkTIG kLedd: Verneombud Ragnar eriksen er iført korrekt engangstøy når han måler gass før eventuell nedstigning i den dype, skitne og mørke kummen hvor kloakken flyter. Beskytter seg mot virus og bakterier Etter påtrykk fra Arbeidstilsynet legger Vestby kommune bedre til rette for smittevern. Tekst og foto: TORsTeIn kVAkLAnd, ARBEIDERVERN 22 temahefte-20