aKTueLL vITeN xxxxxx Renholderens risikofylte hverdag Renholdere er dobbelt så utsatt for astma som folk