Nei-lista Renholderne i Skaun har laget en liste over rengjøringsmidler de ikke ønsker å bruke.Utvelgelsen er basert på produktets merking. Taski tapi gum, tyggegummifjerner Taski tapi spotex 1, flekkfjerner Taski tapi spotex 2. flekkfjerner Taski tenksol Taski TR-103 tepperens Temperaturstrips Tepperens, Sapur spray ex. Tepperensmiddel teppex Titan 911 desinfekt Titan SU 358 Titan 140 Titan 170 Titan hypo Titan industri SU-124 Titan kassevask XL Toalettrengjøring into citrus Toalettrens into WC skAun kOMMune: Rutinerte renholdere i rådhuset: F.v. Anne Riaunet, Janne Aunan og Wenke Vikhammer. sprut – ikke spray Rådhuset i Børsa har 36 toaletter. Hver gang Wenke Vikhammer har vasket ferdig et visst antall, begynner snørra å renne. Tekst: ALBeRT H. COLLeTT Foto: OLe MORTen MeLGåRd – Du kan godt si at jeg får rensket opp i systemet, flirer hun. Og det er ikke bare snørr. Det er tårer også. Det svir rett og slett i øynene, selv om renholderne i Skaun kommune i SørTrøndelag har et svært bevisst forhold til rengjøringsmidlene de bruker. I klartekst: De bruker dem minimalt, og sprutflaskene er innstilt på stråle, ikke spray. Dermed spres færre potensielt helseskadelige dråper i lufta. Udelikat Et lite delikat tema, tenker du kanskje. Kan så være, men akk så viktig. Faktum er nemlig at Wenke må passe seg, ellers risikerer hun å få astma. – Renholdere er dobbelt så utsatt for astma som folk flest, forteller overlege Håkon Lasse Leira ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Verre enn det: – Det er nettopp rengjøringsmidlene som fører til denne overhyppigheten, slår han fast. Leira er ekspert på arbeidsrelatert astma, og er akkurat nå spesielt nysgjerrig på renholderne. Like skitten do Nå skal det sies at ekspertisen ikke er helt enig med seg selv. Når seniorforsker Steinar Klubben Nilsen i Sintef Byggforsk får høre pHverdien på rengjøringsmidlet og hvordan de bruker det i Skaun, slår han fast at det må være parfymen som irriterer, ikke de vaskeaktive stoffene. pHen er oppgitt til 9,5 for handelsvaren og 7 for bruksløsningen. – Produktet inneholder ikke sterke alkalier, sier Nilsen. Bruken, slik den er beskrevet, skulle ikke bidra til å danne dråper som pustes inn. 26 HELSEFARE temahefte-20