I fjor startet Arbeidstilsynet en storstilt kampanje rettet mot smådyrklinikkene i Norge. Innen høsten 2011 skal de ha besøkt alle av de om lag 300 som finnes i landet. Ved nyttårsskiftet hadde 76 klinikker fått besøk av kontrollørene. Foreløpig resultat: 61 klinikker er ilagt til sammen 251 pålegg om forbedringer. Dårligere rutiner Dyrepleiere eksponeres i høy grad for de samme farene som sykehuspersonell, men rutinene er av en helt annen verden. Rundt 1100 personer er sysselsatt på smådyrklinikker i Norge. – De ansatte driver med mye som kan være farlig, sier seniorforsker Vigdis Tingelstad ved Arbeidstilsynet. – Med kampanjen ønsker vi å bidra til å forhindre DyreKLINIKK uNDer LupeN De fleste klinikker har et stort forbedringspotensial. bransjen trenger bedre retningslinjer. Dyrepleier Eileen Josefsen at ansatte utvikler kjemikalieskader, allergier, aksjon hudlidelser eller luftveislidelser, sier hun. dyreklinikk Krever regler * Arbeidstilsynet skal inspi Leder for faggruppe dyrepleiere i Fagforbundet, sere arbeidsmiljøet i hver Eileen Josefsen, klargjør hunden Sissi for operasjon eneste dyreklinikk i landet. på Lørenskog dyreklinikk. Lørenskog dyreklinikk er en av de 76 klinikkene * Aksjonen ble påbegynt Arbeidstilsynet har besøkt, og en av de knappe 1. mars 2010 og avsluttes 15 som ikke har fått noe pålegg. Josefsen er bekymret høsten 2011. for kolleger rundt om i landet. * Ansatte i dyreklinikker – Yrket trenger skikkelige retningslinjer og klare eksponeres for stråling minimumskrav til rutiner og beskyttelse, mener fra røntgen, narkosegasser, Josefsen. Hun tror anmerkningene hadde vært enda diverse kjemikalier, flere om retningslinjene hadde vært grundigere. medisiner og cellegift. * Arbeidstilsynet sjekker Blir eksponert om klinikkene har hand Josefsen har sju års fartstid som dyrepleier, og kan lingsplaner med risiko bekrefte at Lørenskog dyreklinikk er blant de beste. vurdering, riktig opp – Mitt inntrykk er at mange klinikker bagatelliserer læring og rutiner, bruk av sikkerhetsrisiko knyttet til bruk av kjemikalier. verneutstyr, ventilasjon Instruksene i produsentenes datablader blir jevnt og stoffkartotek. over ikke fulgt, sier hun. * Anslagsvis 1100 personer Ett eksempel er eksponering for formalin, som er sysselsatt på dyre dyrepleiere bruker hyppig til å konservere prøver klinikkene i landet. fra dyrene. HMSdatabladet sier: Bruk gassmaske < temahefte-20