HELSEFARE 30 eller avtrekkskap, vernebriller, spesialhansker og verneklær. Formalin kan gi varige helseskader ved innånding og hudkontakt. – En del dyrepleiere og klinikkassistenter bruker ikke engang hansker. Andre tror det er nok med vanlige latexhansker som formalinen trenger fort igjennom. Jeg vet ikke om en eneste klinikk som har avtrekkskap eller gassmasker, sier Josefsen. Sikkerhet koster Det er hektisk på Lørenskog dyreklinikk. Veterinær og klinikkeier Katarina Storli gjør klar narkose til Sissi, mens Josefsen assisterer. Tre pasienter er allerede til behandling. På venterommet sitter flere. Klinikkeier Katarina Storli ønsker Arbeidstilsynet velkommen. – Av konkurransehensyn så er det bra at hele bransjen blir kontrollert, for det er klart at sikkerhetstiltak koster. Noen kan være fristet til å redusere sikkerheten av økonomiske grunner, påpeker Storli. Helsefarlig eksponering * Kjemikalier * Røntgenstråling * Narkosegasser * Medisiner og cellegift Dy r e K L I N I K K e r u N D e r Lu p e N sTRåLInG: — Mange klinikker bagatelliserer risikoen, mener eileen Josefsen. Her på røntgenrommet med hunden sissi. 30 eller avtrekkskap, vernebriller, spesialhansker og verneklær. Formalin kan gi varige helseskader ved innånding og hudkontakt. – En del dyrepleiere og klinikkassistenter bruker ikke engang hansker. Andre tror det er nok med vanlige latexhansker som formalinen trenger fort igjennom. Jeg vet ikke om en eneste klinikk som har avtrekkskap eller gassmasker, sier Josefsen. Sikkerhet koster Det er hektisk på Lørenskog dyreklinikk. Veterinær og klinikkeier Katarina Storli gjør klar narkose til Sissi, mens Josefsen assisterer. Tre pasienter er allerede til behandling. På venterommet sitter flere. Klinikkeier Katarina Storli ønsker Arbeidstilsynet velkommen. – Av konkurransehensyn så er det bra at hele bransjen blir kontrollert, for det er klart at sikkerhetstiltak koster. Noen kan være fristet til å redusere sikkerheten av økonomiske grunner, påpeker Storli. Helsefarlig eksponering * Kjemikalier * Røntgenstråling * Narkosegasser * Medisiner og cellegift Dy r e K L I N I K K e r u N D e r Lu p e N sTRåLInG: — Mange klinikker bagatelliserer risikoen, mener eileen Josefsen. Her på røntgenrommet med hunden sissi. temahefte-20