innhOLd < 3 Leder < 4-6 Reportasje: Fra margarin til barn < 7-9 Faglig innspill: Kvantitet eller kvalitet – må vi velge? < 10-13 Reportasje: Elever driver barnehagen < 14-16 Reportasje: Rimer, leker og lærer < 17-19 Reportasje: One, two, tea...engelsk inntar barnehagen < 20-22 Reportasje: Frykten for ubehaget < 23-24 Faglig innspill: Taushetsplikten og meldeplikten til barnevernet < 25-28 Reportasje: Hvordan unngå arbeidsslitasje < 29-30 Kommentar: Ny barnehagelov < 31 Omtaler av bøker og nettsider Temaheftene er Fagbladets yrkesfaglige tilbud. Her går vi dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektleder: Vegard Velle. Tekst og foto: Vegard Velle, Ingeborg Vigerust Rangul, Ingvill Bryn Rambøl, Anne Marit Nygård Hellebust, Jan Lillehamre, Erik M. Sundt, Kjell IInge Søreide, Ole Morten Melgård, Line Bye, Kurt O. Bjørnnes, Mette Henriksen Aas. Illustrasjoner: Lars M. Aurtande. Layout: Fryd Forlag AS. Trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 9. mai 2011. 241 393 Trykksak Last ned dette, og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no temahefte-21