Leder kIrSTI kNudSeN ansvarlig redaktør Økt bemanning i barnehagene Under den rødgrønne regjeringen har barnehageplass blitt et tilbud til de fleste barn. Dette er bra for barna, og for kvinnene som lettere kan delta i yrkeslivet. Egen inntekt sikrer den økonomiske friheten og likestillingen, som kvinnebevegelsen har slåss for siden syttitallet. Det er positivt at barnehagedekningen har blitt så god, men mange steder har ikke kvaliteten gått hånd i hånd med kvantiteten. Barnehagen står der, men det pedagogiske personalet er ikke nødvendigvis på plass. Arealet som er tilgjengelig for barna, oppfyller ikke alltid de nasjonale kravene. Og antallet barn pr. voksen er såpass høyt mange steder at tiden til å følge opp lille Ole slett ikke strekker til. Dette er baksiden av utbyggingsmedaljen. En dybdestudie utført av Arbeidsforskningsinstituttet viser at kravene i rammeplanen nedprioriteres i en hektisk arbeidshverdag. Den mest kritiske faktoren er mangelen på tid. Forsøk gjort i Sverige viser at mindre barnegrupper gir de ansatte tid og ro til å utføre de ulike oppgavene barnehagen har ansvar for. Personalet opplevde at det ble større rom for barnas lek, utvikling av sosial kompetanse, gode samtaler, læring og språkutvikling. Foreldresamarbeidet gikk bedre, og personalet fikk mer tid til å reflektere over barnehagens kvalitet og innhold. Det ble også mindre støy, noe som er viktig for å stimulere tidlig språkutvikling hos barna og for å skape et bedre arbeidsmiljø. Loven som definerer bemanning og kompetanse i barnehagene er 35 år gammel. I løpet av disse årene har barnehagens innhold, oppdrag og mandat endret seg vesentlig. Det trengs en kraftig opprustning av bemanningen de nærmeste årene, og den nye barnehageloven må fastsette en norm for gruppestørrelse og personaltetthet som er bedre enn dagens praksis. Da slipper de ansatte å ha konstant dårlig samvittighet for alt de ikke rekker. Og barna får den omsorgen de fortjener. temahefte-21