4 Barnehagen i endring Allerede har 200 barn tatt lokalene i bruk. Den tidligere Margarinfabrikken Norge er ombygget innvendig og har fått et nytt liv med luftige rom, moderne fasiliteter og god plass. Barna kan boltre seg i klatrerommet, teatersalen, sansehagen og mediateket. Men aller mest populært er vannlekerommet. Barna kler på seg badedrakter med blonder, speedobadebukser eller bleier. Deretter kaster de seg over den rennende vannbekken eller det grunne plaskebadet. Inne på noen av rommene ligger sovende småbarn og tar en cowboystrekk, som de ansatte kaller det. Noen har smokk i munnen. Under de sovende kroppene ligger en liten blå madrass. Over seg har de små blå tepper på skråss. Mye fordommer – I starten var det ikke så mange barn som søkte seg hit, siden foreldrene var skeptiske til en såpass stor barnehage. Foreldrene har ofte fordommer foran inngangsdøren som forsvinner innen de når utgangsdøren, forteller enhetsleder Line Bjørnskau Brandt. Hun er utdannet lærer, men har aldri stått bak et kateter. I de siste 20 årene har hun viet arbeidslivet sitt til barnehagebarna i Sagene bydel i Oslo. Siden 2006 har hun jobbet på heltid for å etablere Margarinfabrikken barnehage. Hun har snakket med entreprenører, arkitekter, håndverkere og Oslo kommune. Så for seg skrekkscenarier – Underveis har tankene mine modnet seg. Det har gått ti ganger bedre enn fryktet. Spesielt var jeg engstelig for logistikken for foreldre som løp ut og inn, for vareleveringene og for bruken av uteområdene, hvilke barn skulle være ute til hvilke tidspunkter. Bruken av uteområdene har så langt gått greit. Alle er jo ikke ute samtidig. Noen sover, noen er ute på tur, andre spiser eller holder på med noe annet inne. Fra margarin til barn Mange har møtt den nye Margarinfabrikken barnehage med skepsis. Nordens, om ikke verdens, største barnehage, åpner for 500 barn i august. Tekst: VEGARD VELLE Foto: ERIK M. SUNDT MArgArINFAbrIkkeN: den ærverdige Margarin- fabrikken Norge er ombygget og påbygget til en barnehage for 500 barn. TIdLIg ANSATT: enhetsleder Line brandt ble ansatt ved Margarinfabrikken allerede fire år før åpningen. 4 Barnehagen i endring Allerede har 200 barn tatt lokalene i bruk. Den tidligere Margarinfabrikken Norge er ombygget innvendig og har fått et nytt liv med luftige rom, moderne fasiliteter og god plass. Barna kan boltre seg i klatrerommet, teatersalen, sansehagen og mediateket. Men aller mest populært er vannlekerommet. Barna kler på seg badedrakter med blonder, speedobadebukser eller bleier. Deretter kaster de seg over den rennende vannbekken eller det grunne plaskebadet. Inne på noen av rommene ligger sovende småbarn og tar en cowboystrekk, som de ansatte kaller det. Noen har smokk i munnen. Under de sovende kroppene ligger en liten blå madrass. Over seg har de små blå tepper på skråss. Mye fordommer – I starten var det ikke så mange barn som søkte seg hit, siden foreldrene var skeptiske til en såpass stor barnehage. Foreldrene har ofte fordommer foran inngangsdøren som forsvinner innen de når utgangsdøren, forteller enhetsleder Line Bjørnskau Brandt. Hun er utdannet lærer, men har aldri stått bak et kateter. I de siste 20 årene har hun viet arbeidslivet sitt til barnehagebarna i Sagene bydel i Oslo. Siden 2006 har hun jobbet på heltid for å etablere Margarinfabrikken barnehage. Hun har snakket med entreprenører, arkitekter, håndverkere og Oslo kommune. Så for seg skrekkscenarier – Underveis har tankene mine modnet seg. Det har gått ti ganger bedre enn fryktet. Spesielt var jeg engstelig for logistikken for foreldre som løp ut og inn, for vareleveringene og for bruken av uteområdene, hvilke barn skulle være ute til hvilke tidspunkter. Bruken av uteområdene har så langt gått greit. Alle er jo ikke ute samtidig. Noen sover, noen er ute på tur, andre spiser eller holder på med noe annet inne. Fra margarin til barn Mange har møtt den nye Margarinfabrikken barnehage med skepsis. Nordens, om ikke verdens, største barnehage, åpner for 500 barn i august. Tekst: VEGARD VELLE Foto: ERIK M. SUNDT MArgArINFAbrIkkeN: den ærverdige Margarin- fabrikken Norge er ombygget og påbygget til en barnehage for 500 barn. TIdLIg ANSATT: enhetsleder Line brandt ble ansatt ved Margarinfabrikken allerede fire år før åpningen. temahefte-21