Kvart på ti vil Hannah inn i barnehagen. Hun kommer litt sjenert inn gjennom hoveddøra. Barnehagen åpner ikke før ti, men det er ikke lett å vente så lenge på noe hun gleder seg så veldig til. Innenfor døra sitter Randi Ullestad på huk og skryter av det rosa skjørtet Hannah har på seg. Randi er lærer i barneog ungdomsarbeiderfaget på Mandal videregående skole. – Da det kommunale tilbudet opphørte 1. januar, datt det en idé ned i hodene våre om at vi kunne drive den. Rektor tente på ideen, ordføreren var positiv og i løpet av en måned startet vi opp igjen, forteller . eLever tar styringen ny åpen barnehage • Mandal videregående skole driver Ny åpen bar- nehage i samarbeid med kommunen • Kommunen betaler hus- leie og vask • Det koster 30 kroner pr. gang, mat og drikke inklu- dert • I snitt deltar 50 personer, barn og voksne med for- skjellige nasjonaliteter • Åpent 10–13 hver tirsdag • Besøker biblioteket sammen med barna og låner barnebøker på ulike språk • Samarbeider med tann- pleier • Samarbeider med familie- senteret, hvor helsesøs- ter, fysioterapeut, jord- mor eller psykolog er til stede én gang i måneden, etter ønske og behov fra foreldrene Lek: emilie karlsen Walland og Omid (1,5) koser seg med legoklossene. Kule og ungdommelige Emilie Karlsen Walland, Ida Ranvik og Cecilie Aanonsen Røyland sitter med tekoppen i sofaen og beina trukket oppunder seg. Skoene ligger slengt på gulvet, og det er ingenting som tyder på at stedet om kort tid skal fylles med et ennå ukjent antall barn og voksne. Elevene ved barneog ungdomsarbeiderfaglinjen møter klokka åtte, og har to timer på seg før barna kommer til å forberede seg praktisk, diskutere faglige utfordringer og fordele ansvar. Når barna har gått, evaluerer de dagen. Hva fungerte? Hva fungerte ikke og hvorfor? Så lager de en plan for neste gang. Samtlige elever ved barneog ungdomsarbeiderfaglinja er involvert i barnehagedriften. Noen har malt hyller og lekerom , andre har skaffet møbler og leker på Fretex og gjennom annonser. Andre igjen har laget pedagogiske planer, dagsrytme og plakater. Gjentagelser og bevegelser – Når vi har praksis i barnehage eller skole, skjer det som regel i andres regi. Vi bestemmer ikke dagene selv, og det er vanskeligere å tenke selvstendig. Her må vi ta ansvar på en annen måte. Vi er «de voksne» som må planlegge dagen, sier Ida Ranvik. < << temahefte-21