eLever tar styringen verdenen. Dette er et lavterskeltilbud hvor voksne og barn kan komme sammen, bli kjent og danne et nettverk. En del er nye i Mandal. Åpen barnehage har en internasjonalt miljø, og her er det flere barn og voksne som ikke kan norsk. – Det er fantastisk lærerikt og et flott holdningsarbeid, mener Ullestad. Det beste for Tara Ved langbordet sitter en strålende glad Tara (3,5) og tryller de nydeligste vårbilder av fargerikt silkepapir på hvit papp. Tara er her hver tirsdag sammen med faren sin, Yassin Auss. – Dette er den beste barnehagen for barna. Tara er lykkelig hver tirsdag når vi skal gå hit. Vi bor på flyktningmottaket og Tara går i barnehage der. Men her møter hun andre barn. Barn som lever på en annen måte. Hele skolen engasjeres Som lærer merker Ullestad at elevene er motivert og tar ansvar på en måte de ikke får til i klasserommet. De står for all planlegging, møblering og maling. Budsjett må settes opp, og nå er planen at de skal involvere flere klasser/linjer på skolen. Byggfag skal for eksempel lage leker og enkle møbler til lekekroken. Allmennfaglig studieretning lager horn eller pizzaboller. – Jeg blir rørt som lærer av alt som foregår her. Det er en drømmesituasjon. Ullestad mener flere bør våge å være grensesprengende i skolen, være utadrettet og en aktiv medspiller i samfunnet rundt oss. – Da blir læringen mer meningsfull. kOrTSPILL: Cecilie Aanonsen røyland er elev på barne- og ungdomsarbeiderfaget og kriger med benjamin på seks år. MAT MÅ TIL: emilie karlsen Walland har kjøkkentjeneste og smører horn som elever ved almennfaglig studieretning har levert. gode råd • Felles skoleprosjekt, ikke et isolert klasseprosjekt • I starten må man stå på og være innstilt på prø- ving og feiling • Månedsplan: Alle vet hva som skal skje • Fast rytme: Barn må vite hva som skal skje • Informasjon: I alle fall på norsk og engelsk •Være tydelige voksne og gode rollemodeller • Være godt forberedt, ellers blir det kaos • Ta godt imot alle som kommer • Være åpne, fleksible og ha humor • Samarbeide og ha en positiv innstilling, det smitter over på andre veLkOMMeN: Hannah på to år har pyntet seg og var sammen med mamma Inger Helene Aavik veldig klar for åpen barnehage. Lærer randi ullestad tar godt imot. Læringsmål bak ny åpen barnehage: Del av faget Prosjekt fordypning, hvor skolen flytter klasse- rommet inn i åpen barnehage og inkluderer flere fag: • Byggfag lager leker og enkle møbler til lekekroken • Design og håndverk syr dukketøy, puter, gardiner og kosty- mer • Salg og service administrerer økonomien • Allmennpraktisk linje baker horn, pizzaboller og annet godt til måltidene elevene skal lære å: • planlegge, gjennomføre og evaluere ulike aktiviteter med utgangspunkt i barnas utvikling og behov • kommunisere på en måte som skaper trygghet og tillit • tilberede enkle måltider for barn og fremme sunt kosthold • vise god yrkesetikk, og fremme toleranse og likeverd • stimulere til god språkutvikling og sosial kompetanse • drøfte lekens betydning for barn og stimulere til allsidig og god lek • bli gode rollemodeller temahefte-21