æ I Åssiden barnehage i Drammen får barna ordene til å rime og begrepene til å sitte. Systematisk arbeid med språket gjør at også barn som ikke har norsk som morsmål, er klare til å lære å lese når de begynner på skolen. Tekst: INGVILL BRYN RAMBØL Foto: ANNE MARIT NYGAARD HELLEBUST temahefte-21