Barnehagen i endring 17 < kLOrFOrgiFtet på jOBBen Davina åpner en semsket, slitt skinnkoffert. Barna strekker hals. Oppi er det mye spennende: En boks med edderkopper, ulike typer hatter og små lekefisker. Gjenstander som blir brukt i engelskopplæringen. – Here is a spider. How many legs does a spider have?, spør Davina. – Eight, svarer en jente raskt. – Yes, svarer Davina. Så teller alle til åtte på engelsk. Begynner med ettåringene Ved stadig flere barnehager i Osloområdet får barna lære engelsk. I Davinas barnehage (ja, den er oppkalt etter Davina Talén) ved Holmenkollen i Oslo begynner til og med ettåringene med hello, goodbye og thank you. De eldre barna, fra tre til fem år, har samlingsstund én gang om dagen, i ca. 20–30 minutter. – Blir barna ukonsentrert, slutter jeg og begynner med noe annet, for eksempel gymnastikk, sier Davina, som både er barnehageeier og pedagog. Bevegelser og bruk av «konkreter», for eksempel hånddukker, står sentralt i læringen. Barna lærer best på denne måten. Barna forstår engelsk Davina viser fram to fargerike papegøyer, som hun stikker hendene inn i. – Are they friends? – Yes, svarer barna. – Are they going to fight? – No! Ungene forstår faktisk hva Davina sier. – The more we are together, the happier we shall be, synger Davina Talén. Hun sitter i en ring med 4–5-åringer, som alle synger med. Tekst: VEGARD VELLE Foto: JAN LILLEHAMRE One, two, tea... engelsk inntar barnehagene TeATIMe: barnehageeier og pedagog davina Talén forklarer barna om engelskmenn sitt forhold til te. < kLOrFOrgiFtet på jOBBen Davina åpner en semsket, slitt skinnkoffert. Barna strekker hals. Oppi er det mye spennende: En boks med edderkopper, ulike typer hatter og små lekefisker. Gjenstander som blir brukt i engelskopplæringen. – Here is a spider. How many legs does a spider have?, spør Davina. – Eight, svarer en jente raskt. – Yes, svarer Davina. Så teller alle til åtte på engelsk. Begynner med ettåringene Ved stadig flere barnehager i Osloområdet får barna lære engelsk. I Davinas barnehage (ja, den er oppkalt etter Davina Talén) ved Holmenkollen i Oslo begynner til og med ettåringene med hello, goodbye og thank you. De eldre barna, fra tre til fem år, har samlingsstund én gang om dagen, i ca. 20–30 minutter. – Blir barna ukonsentrert, slutter jeg og begynner med noe annet, for eksempel gymnastikk, sier Davina, som både er barnehageeier og pedagog. Bevegelser og bruk av «konkreter», for eksempel hånddukker, står sentralt i læringen. Barna lærer best på denne måten. Barna forstår engelsk Davina viser fram to fargerike papegøyer, som hun stikker hendene inn i. – Are they friends? – Yes, svarer barna. – Are they going to fight? – No! Ungene forstår faktisk hva Davina sier. – The more we are together, the happier we shall be, synger Davina Talén. Hun sitter i en ring med 4–5-åringer, som alle synger med. Tekst: VEGARD VELLE Foto: JAN LILLEHAMRE One, two, tea... engelsk inntar barnehagene TeATIMe: barnehageeier og pedagog davina Talén forklarer barna om engelskmenn sitt forhold til te. temahefte-21