fargeleggingsbøker. Davina planlegger også samlingene på forhånd, akkurat som en lærer gjør, og har klare tanker om hvilke nye begreper barna skal lære seg. Flere av foreldrene setter også pris på at barnet deres får et lite forsprang i engelsk før de begynner på skolen. SYNger PÅ eNgeLSk: Little Peter Spider climbed upon my hat, synger davina Talén og engelskgruppen. fargeleggingsbøker. Davina planlegger også samlingene på forhånd, akkurat som en lærer gjør, og har klare tanker om hvilke nye begreper barna skal lære seg. Flere av foreldrene setter også pris på at barnet deres får et lite forsprang i engelsk før de begynner på skolen. SYNger PÅ eNgeLSk: Little Peter Spider climbed upon my hat, synger davina Talén og engelskgruppen. engelsk i barnehagen • Prosjekt Engelsk i barnehagen, også kalt Teddy-prosjektet, startet i 2008 • Inspirert av Rinkebyskolan utenfor Stockholm • Inkluderer 28 oslobarnehager • En 40 prosent prosjektlederstilling er knyttet til prosjektet • Samarbeider med høgskolelektor Elena Tkachenko ved Høgskolen i Oslo • Planlagt avsluttet i desember 2011 Underveis istemmer Aleksander, Lucy, Selma og de andre barna de engelske sangene og reglene. Alle er med på notene. Til slutt leser Davina boka om prinsessen som ikke finner potta si: Princess, where’s my potty? Etterpå er barna slitne, men så har de også fulgt oppmerksomt med underveis. Lek eller undervisning? Prosjektet «Engelsk i barnehagen» startet opp i 2008 som et forsøk i tolv oslobarnehager. Siden den gang har prosjektet vokst, og 28 barnehager er med. Pedagoger fra barnehagene treffes jevnlig og utveksler erfaringer. – Jeg vil presisere at vi ikke driver med undervisning. Aktiviteten er en lek, påpeker Davina og daglig leder, Christian Talén. De er opptatt av at læringen skjer på andre premisser enn i skolen, der elevene gjerne sitter ved et bord og blir undervist. Læringen må heller ikke bli for rigid og voksenstyrt, slik at det ikke blir plass til barnas innspill, påpeker de. Helt ulikt skolen er det likevel ikke. Femåringene sitter rundt bord og gjør oppgaver i arbeidsog Språk er gøy Men hvorfor engelsk? Har ikke barna mer enn nok med norsk språk? – Ved å lære engelsk blir barna mer bevisst sitt eget språk. De blir opptatt av å finne det ordet på norsk som de akkurat har hørt på engelsk. Nysgjerrigheten blir pirret, og de lærer at språk er gøy, poengterer Davina. Språket appellerer også til barnas humoristiske sans, mener hun. – Men vi respekterer barna. Du kan ikke tvinge engelsken på barna dersom de er uinteresserte eller synes det er kjedlig. I utgangspunktet leter barnehagen da etter feil i opplegget til den voksne, ikke hos barnet. Foreldrene er positive – Foreldrene synes det er positivt og spennende at barna lærer engelsk. Og vi merker at de krever mer og mer av oss. Bare de siste fem–seks årene opplever jeg en forskjell i foreldrenes engasjement, sier Davina. Mange barn reiser på ferie til utlandet med sine foreldre. Da får de ofte god respons hvis de svarer de voksne med et hello eller et thank you. 18 temahefte-21