Frykter ubehaget Er du bombesikker på at Jonas får juling eller at vesle Johanne blir misbrukt, skulle du ha meldt fra til politi og barnevernstjeneste for lenge siden. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Foto: ERIK M. SUNDT Barn og voksne på bildene har ingenting med innholdet i saken å gjøre. – Mange voksne takler ikke å høre de hjerteskjærende meldingene som kommer inn til barnevernet, er fra og grusomme historiene. Men hvorfor skal barna takle barnehagene. Det viser rapporten «Små barns rett til å leve i dem? Vi har ikke råd til å la være å bry oss når beskyttelse», skrevet av Åse Bratterud og Kari vi ser at barn ikke har det bra, sier May Ellen Borge. Emilsen fra NTNU Samfunnsforskning og Dronning Hun er assisterende styrer i Ytre Enebakk barneMauds Minne Høgskole for førskoleutdanning. hage. En barnehage som har et godt samarbeid med – Det er et skremmende lite tall. Mange tror at de barnevernstjenesten. må være skråsikre før de melder fra. Men det heter Seks av ti barnehageansatte har vært bekymret for ikke jeg er sikkermelding. Det heter bekymringsbarna. Men bare fire prosent av bekymringsmelding. Det er ikke vår oppgave å vite, sier Borge. 2 220 B B00 Ba aar rrn nne eeh hha aag gge een nn i ii e een nnd ddr rri iin nng gg temahefte-21