Overgrep Når det går galt Ella kommer for tredje dag på rad med det samme innholdet i matboksen. Brødskivene har begynt å mugne. Likevel er det lett å finne unnskyldninger for foreldrene i stedet for å se med profesjonelle øyne på hva Ella trenger. Foreldrene gjør jo så godt de kan. Mor har nettopp begynt i ny jobb. De sliter nå. – I vår barnehage har vi alltid dialog med foreldrene. Vi snakker om det vi stusser på. Da får foreldrene en mulighet til å rette opp mangler og feil før vi kontakter barnevernstjenesten, sier Borge. Det viktigste i denne fasen er å opprette et tillitsforhold og tilby hjelp. Det er barnet det gjelder. Borge sier at foreldrene skal være sikre på at de barnehageansatte vil dem vel. Å gå til krig mot foreldrene hjelper ikke. – Det kan også være andre nære personer som svikter uten at foreldrene vet det. Derfor er det viktig å få i gang dialogen. Observere, dokumentere og reagere Samarbeidsavtalen mellom barnehagen og barnevernstjenesten i Enebakk kom i stand spesielt med tanke på den lave prosenten av meldinger som kommer fra barnehagene. – Vi ser så mange barn, så mange timer hver dag og bArNA FØrST: Styrer i Ytre enebakk barnehage, May ellen borge, mener at vi ikke har råd til å la være å bry oss om barn som ikke har det bra. hver uke. Jeg tror ikke det er manglende kompetanse hos barnehagepersonalet som gjør at bekymringsmeldingene er så få. Jeg tror det som stopper de fleste, er frykten for ubehag, sier May Ellen Borge. Ytre Enebakk barnehage sender mange meldinger til barnevernet. Mange av disse meldes sammen med foreldrene. – Barnevernstjenesten er ment som en hjelp, som en tjeneste til foreldrene, ikke som en trussel. samarbeidsavtalen barnehagebarnevern • Avtale mellom KOSavdelingen (kultur, oppvekst og skole) og HOS-avdelingen (helse og omsorg) i Enebakk kommune. • Formålet er å legge til rette for gode samarbeidsrutiner. • Kontaktpersonen i barnevernstjenesten kommer på avdelingsmøte i barnehagen to–tre ganger i året. • Barnehagen har anonyme drøftinger med barnevernet. Hvis de ansatte etter drøftingen likevel er bekymret, får de hjelp til å reagere. • Ansatte får debrifing etter vanskelige saker. < Barnehagen i endring 21 2121 temahefte-21