Barnehagen i endring 25 Klæbuveien barnehage i Trondheim gjør det mange andre barnehager lar være. De fokuserer på de ansattes arbeidsmiljø. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL og VEGARD VELLE Foto: OLE MORTEN MELGÅRD Hvordan unngå arbeidsslitasje SeLvHjuLPeN: Assistent Maria Haugvik hjelper erling til å klatre opp på påkledningsbenken. < FOreBygger arBeidssLitasje Klæbuveien barnehage i Trondheim gjør det mange andre barnehager lar være. De fokuserer på de ansattes arbeidsmiljø. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL og VEGARD VELLE Foto: OLE MORTEN MELGÅRD Hvordan unngå arbeidsslitasje SeLvHjuLPeN: Assistent Maria Haugvik hjelper erling til å klatre opp på påkledningsbenken. < FOreBygger arBeidssLitasje temahefte-21