Muskel- og skjelettplager • Muskel- og skjelettplager er en fellesbetegnelse for smerter eller ubehag i muskler, sener, ledd eller nerver som fører til redusert funksjonsevne. • Viktige faktorer for utvikling av slike plager er for stor fysisk belastning, uheldige arbeidsstillinger, tidspress, mistrivsel, eller individuelle faktorer som dårlig fysisk form, overvekt, sykdom eller røyking. • Muskel-og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær i arbeidslivet, og relateres til 40 prosent av sykmeldingene i Norge. To av ti arbeidstakere rapporterer om alvorlige muskel-og skjelett- sykdommer. • Fra 1. januar 2010 plikter alle virksomheter å knytte seg til en godkjent bedrifts- helsetjeneste. Flere av barnehagene Arbeids- tilsynet besøkte, fulgte ikke loven på dette området. Kilde: Arbeidstilsynet Muskel- og skjelettplager • Muskel- og skjelettplager er en fellesbetegnelse for smerter eller ubehag i muskler, sener, ledd eller nerver som fører til redusert funksjonsevne. • Viktige faktorer for utvikling av slike plager er for stor fysisk belastning, uheldige arbeidsstillinger, tidspress, mistrivsel, eller individuelle faktorer som dårlig fysisk form, overvekt, sykdom eller røyking. • Muskel-og skjelettplager er den største enkeltårsaken til sykefravær i arbeidslivet, og relateres til 40 prosent av sykmeldingene i Norge. To av ti arbeidstakere rapporterer om alvorlige muskel-og skjelett- sykdommer. • Fra 1. januar 2010 plikter alle virksomheter å knytte seg til en godkjent bedrifts- helsetjeneste. Flere av barnehagene Arbeids- tilsynet besøkte, fulgte ikke loven på dette området. Kilde: Arbeidstilsynet 26 Barnehagen i endring gode råd • Bruk tid og organiser arbeidet godt • Utarbeid retningslinjer • Endre vaner • Vær tålmodig • Sørg for gode løfteteknikker • Unngå unødvendige løft og ugunstige arbeidsstillinger • Bruk barnas ressurser mer Olav Bjørkan og Erling Haugen stabber rundt i gangen med utedress og lue på slep. De venter på at Maria Haugvik, som er assistent i barnehagen, skal kle på dem. Hun hjelper Erling opp de fem trinnene til påkledningsbenken som kan heves og senkes. Han prøver å kle på seg selv mens Maria hjelper til. Siden hun står i ansiktshøyde med Erling, benytter de anledningen til å telle og peke på nese, øyne og munn. Og til ekstra kos. Selvlaget benk Styrer Ellen Marie Skjølsvold har vært med på å utvikle påkledningsbenken som har fått navnet Nidarosbenken. Det begynte med en benk med stige og bøyler som de bygde selv. Den kunne ikke reguleres, men de ansatte var så fornøyde at Skjølsvold sendte den inn til et firma som utviklet produktet videre. – Nå har vi den andre prototypen, og i løpet av få måneder vil Nidarosbenken være til salgs, sier en stolt styrer. Barnehagen samarbeider også med det samme firmaet for å finne utstyr slik at barna kan klatre inn og ut av barnevogna selv. Trøste og bære Nidaros barnehager består av Singsaker, Klæbuveien og Kongsgården barnehager. Disse tre barnehagene startet satsingen på de ansattes arbeidsmiljø for to år siden. Det hjalp ikke på sykefraværet og belastningsplager å ha personalmøter sammen med en fysioterapeut, for så å utføre arbeidsoppgavene akkurat som før. Derfor startet de et systematisk arbeid i barnehagene, og søkte tilretteleggingstilskudd hos Nav. Nå er sykefraværet halvert, og langtidsfravær eksisterer knapt. – Trøste og bære har vært det vanskeligste å endre. Det er en refleks å gi omsorg. Derfor har vi hatt mange runder på hva omsorg egentlig er. Kan et barn bli like godt trøstet selv om vi ikke løfter det opp. Er det like bra å sette seg på gulvet? Eller sitte på en stol med barnet på fanget? Barna deltar Barnehagene har jobbet systematisk med arbeidsmiljøet. De har møter én gang i måneden med faglig påfyll og inspirasjon. Hver base har sin ergonom. Skjølsvold sier at de ser at dette har vært spesielt positivt for seniorer som har helseplager. Mange av dem hadde dårlig samvittighet for den tilretteleggingen som tidligere ble gjort spesielt for dem. – Nå tilrettelegger vi for alle. I tillegg har barna blitt mer selvstendige etter at de får lov til å klare alt selv, sier Skjølsvold. I barnehagen har barna blitt mer aktive deltakere. Ett eksempel er at kopper, glass og tallerkener ligger i skuffer som barna kan nå. Nå kan de selv finne fram til det de trenger for å dekke bordet. vIkTIg uTSTYr: Styrer ellen Marie Skjølsvold og erling Haugen på av- og påkledningsbenken som er noe av alt utstyret klæbuveien barnehage har investert i. temahefte-21