– Ungene har vært med på å dekke bord før også, men nå er det satt i system og er en naturlig del av hverdagen. De ansatte sitter på en stol når de rydder ut av oppvaskmaskinen, slik at de slipper å bøye seg unødvendig. Skjølsvold forteller at ikke alle lot seg overbevise like fort om det positive ved endringene. Derfor var det viktig med gode planer for å sikre felles praksis og organisering. Bruker penger på utstyr – Vi har endret på små ting som skohorn, og større ting som hevesenkefunksjonen på stellebordene. Vi har valgt å kjøpe inn mange ulike stoler med hjul på. Stolene er regulerbare, slik at de ansatte kan sette seg ned og slippe å stå på kne. Barnehagene har valgt å bruke penger på inventar, og prioritert å kjøpe ulikt utstyr som gjør arbeidet lettere for de ansatte. Skjølsvold mener at det koster å ha ansatte sykmeldt også. – Så lenge vi klarer å holde folk friske, har vi råd til å kjøpe stoler. Maria Haugvik er ferdig med å kle på Olav og Erling. Hun forteller at hun før var plaget med dårlig rygg og skuldrer, men etter at de begynte å jobbe bevisst med løfteteknikker og hjelpemidler for å unngå for mye løfting, har det blitt bedre. – Men jeg klarer ikke alltid å la være å løfte på de små, innrømmer hun, og gir Erling en ekstra kos. < verneutstyr • Av- og påkledningsbenk • Trapp/stige til stellebord OPPMuNTrer: og vogn barsel- og baseleder • Liftstoler bodhil Holm oppmuntrer Ingrid til å • Små kasser barna kan stå reise seg og ta på på seg skoene. FOreBygger arBeidssLitasje Barnehagen i endring 27 temahefte-21