FOreBygger arBeidssLitasje Ignorerer ansattes helse To av tre barnehager arbeider ikke systematisk med forebygging av muskel-og skjelettplager. Det viser tilsyn Arbeidstilsynet har gjort i 660 barnehager. I 2010 og 2011 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsynskampanjen «Føre var» med særlig fokus på forebygging av arbeidsrelaterte muskelog skjelettplager. Inspektørene fant at barnehagene manglet planmessig forebygging av arbeidsslitasje. Aller verst var det i distriktsbarnehagene. Barnehagen trenger en plan – Vi vet at barnehagene arbeider grundig med årsplaner og pedagogikk. Veien for å gjøre det samme grundige og systematiske arbeidet med forebygging av muskelog skjelettplager er dermed ikke lang. Skal flere stå lenger i jobb og unngå sykmeldinger, er dette nødvendig, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet. Arbeidstilsynet har nå pålagt mange barnehager å arbeide mer systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS). I tillegg må de risikovurdere forhold og arbeidsoperasjoner som kan føre til muskelog skjelettplager. Uheldige arbeidsforhold Årsakene til muskelog skjelettplager er ofte en miks av mange forhold. Det kan være uheldige arbeidsstillinger, ensformige bevegelser, lite tilrettelagte arbeidsplasser, måten arbeidet er organisert på, eller stress. Derfor er det viktig å ha en bred tilnærming, og vurdere forhold og arbeidsoperasjoner som barnehagen mener innebærer en risiko. Forebygging av muskelog skjelettplager kan bidra til lavere kostnader til vikarer, nyansettelser og opplæring. Løfter 1,5 tonn På en småbarnsavdeling kan du hver dag løfte og bære barn tilsvarende 1,5 tonn. Dette skjer gjennom alle dagens gjøremål – ved mottakelse av barna, opp og ned av tripptrappstolen, opp og ned av stellebenken, opp og ut av huska og vogna, osv 28 Barnehagen i endring MINITrAPP: Assistent Monisa kargin og Anne gjerde Solheim (2) teller trinnene på vei ned fra stellebenken. – Muskelog skjelettplager kommer ikke på dagen. De kommer gjerne snikende over lengre tid. Tenk derfor forebygging i hverdagen. Finn ut om det er noe på din arbeidsplass som kan føre til muskelog skjelettplager, og sett i gang tiltak, oppfordrer Ingrid Finboe Svendsen. temahefte-21