innHold < 3 Leder < 4-7 Reportasje: Advarer mot middelklasseverdier < 8-11 Reportasje: På jobb 24 timer i døgnet < 12-13 Faglig innspill: Barneverntjenesten er i alvorlig krise < 14-15 Faglig innspill: Striden om arbeidstiden < 16-19 Reportasje: Ettervern. Noen som er der for meg < 20-22 Reportasje: De som tar barna < 23-25 Intervju: For mange lukker øynene for omsorgssvikt < 26-28 Reportasje: Mindre sint med sosial trening < 29-30 Intervju: Ta ungdommene på alvor < 31 Omtaler av bøker og nettsider Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektleder: Vegard Velle. Tekst og foto: Vegard Velle, Karin Svendsen, Torill Sakken Olsen, Ingvill bryn Rambøl, Elisabeth Arnet, Ellenor Mathisen, Per Kristian Lunden, ISissel Fantoft, Eivor Eriksen, Inger Marie Grini, Erik M. Sundt. Illustrasjoner: Berit Sømme. Layout: Fryd Forlag AS. Trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 15. september 2011. 241 393 Trykksak Last ned dette, og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no temahefte-22