På jobb 24 timer i døgnet Som fosterforeldre åpner du huset ditt og er på jobb 24 timer i døgnet. Det er verdt det. Uten tvil, sier fostermor Tina Risberg fra Rykene i Arendal. Tekst og foto: Per kr. Lunden Tina Risberg og mannen Geir har vært fosterforeldre i fem år og har fulgt fosterbarnet i to år i kommunalt fosterhjem og de siste tre år i statlig fosterhjem. Tidligere har de vært avlastningshjem i flere år. – Vi hadde veldig god nytte av å prøve oss som avlastningshjem først. Beslutningen om å bli fosterforeldre ble tatt ut fra erfaringene vi hadde som avlastningsforeldre. Jeg syntes vi var flinke, fikk det godt til og vi fikk trening i å åpne hjemmet vårt for nye mennesker, forteller Tina. Hun setter seg ned med en kaffekopp i sommervarmen. Familien bor landlig til i enebolig med utsikt over åpne jorder og elvevann. Mannen Geir snekrer på den nye plattingen mens Tina forteller. – Hadde vi hatt større plass i huset, hadde jeg gjerne tatt et fosterbarn til, men Geir er ikke helt enig i det, sier Tina og ser mot mannen. – Nei, her må vi tenke oss godt om. Det har vært fint å være fosterfar, men også veldig krevende, skyter Geir inn. – Det er ganske typisk at kvinner er pådrivere for å bli fosterforeldre, men dette er en avgjørelse som hele familien må ta del i, sier Tina. Hun har nå en heltidsstilling som fostermor, men det er vanskelig å avgjøre hva som er jobb og hva som er frivillig innsats. Arbeid og frivillighet – Som fosterforeldre er du i utgangspunktet på jobb 8 Mangfold i barnevernet temahefte-22