16 Mangfold i barnevernet – Livet ville vært vanskeligere nå uten barnevernets hjelp, sier Juliane Isabel Rodrigues Iversen. Hun ble myndig for ett år siden, men er fortsatt «barnevernsbarn». Hun får bostøtte og har faste rådgivningsmøter med en ettervernskonsulent i Larvik kommune. Barnevernet i Larvik har spilt en rolle i livet hennes siden moren døde av kreft da Isabel var 8. Hun bodde i fosterhjem hos tanten sin fram til hun nylig flyttet på hybel, og i våres avsluttet hun medialinjen på videregående skole. Drømmen er å bli fotograf. Mens Isabel venter på lærlingplass, har hun planlagt å jobbe ett år, men foreløpig har hun bare en deltidsjobb, og trenger litt økonomisk støtte for å klare seg. Hun føler seg heldig. – Jeg har en venninne som er i samme situasjon, og hun vet ikke hvor hun skal gå for å få hjelp. Jeg vet at jeg har noen å spørre, noen som er der for meg når jeg trenger dem, sier Isabel. Styrket barnevernslov Like lite som andre ungdommer, blir barnevernsbarn voksne og selvstendige på dagen når de fyller atten år. Etter at barnevernsloven ble styrket i 2009, kan heller ikke barnevernet gi slipp på sine klienter på myndighetsdagen sånn uten videre. Tidligere var det slik at ungdommer som samtykket kunne få tiltak forlenget inntil to år etter at de var myndige, men da måtte det begrunnes hvorfor tiltaket skulle forlenges. Nå kan ikke barnevernet avslutte tiltak for 18åringer uten å begrunne hvorfor det ikke forlenges. Ungdom som takker nei til ettervern når de fyller 18, skal dessuten alltid kontaktes igjen etter et år, og de kan få hjelp fra barnevernet helt til de fyller 23. Lykkes bedre med ettervern Likevel er det fortsatt langt færre barnevernsklienter lærer norsk Ettervernet skal hjelpe barnevernsbarna over i voksenlivet etter at de har fylt atten år. I noen kommuner er ettervernet et sted å spare inn, men i Larvik ser man på det som en lønnsom investering. Tekst: InGVILL Bryn rAMBøL Foto: InGer MArIe GrInI ettervern: noen som er der for meg FÅr eTTerVern: – Jeg føler at barnevernet er der for meg når jeg trenger dem, sier 19 år gamle Juliana Isabel rodrigues Iversen fra Larvik. 16 Mangfold i barnevernet – Livet ville vært vanskeligere nå uten barnevernets hjelp, sier Juliane Isabel Rodrigues Iversen. Hun ble myndig for ett år siden, men er fortsatt «barnevernsbarn». Hun får bostøtte og har faste rådgivningsmøter med en ettervernskonsulent i Larvik kommune. Barnevernet i Larvik har spilt en rolle i livet hennes siden moren døde av kreft da Isabel var 8. Hun bodde i fosterhjem hos tanten sin fram til hun nylig flyttet på hybel, og i våres avsluttet hun medialinjen på videregående skole. Drømmen er å bli fotograf. Mens Isabel venter på lærlingplass, har hun planlagt å jobbe ett år, men foreløpig har hun bare en deltidsjobb, og trenger litt økonomisk støtte for å klare seg. Hun føler seg heldig. – Jeg har en venninne som er i samme situasjon, og hun vet ikke hvor hun skal gå for å få hjelp. Jeg vet at jeg har noen å spørre, noen som er der for meg når jeg trenger dem, sier Isabel. Styrket barnevernslov Like lite som andre ungdommer, blir barnevernsbarn voksne og selvstendige på dagen når de fyller atten år. Etter at barnevernsloven ble styrket i 2009, kan heller ikke barnevernet gi slipp på sine klienter på myndighetsdagen sånn uten videre. Tidligere var det slik at ungdommer som samtykket kunne få tiltak forlenget inntil to år etter at de var myndige, men da måtte det begrunnes hvorfor tiltaket skulle forlenges. Nå kan ikke barnevernet avslutte tiltak for 18åringer uten å begrunne hvorfor det ikke forlenges. Ungdom som takker nei til ettervern når de fyller 18, skal dessuten alltid kontaktes igjen etter et år, og de kan få hjelp fra barnevernet helt til de fyller 23. Lykkes bedre med ettervern Likevel er det fortsatt langt færre barnevernsklienter lærer norsk Ettervernet skal hjelpe barnevernsbarna over i voksenlivet etter at de har fylt atten år. I noen kommuner er ettervernet et sted å spare inn, men i Larvik ser man på det som en lønnsom investering. Tekst: InGVILL Bryn rAMBøL Foto: InGer MArIe GrInI ettervern: noen som er der for meg FÅr eTTerVern: – Jeg føler at barnevernet er der for meg når jeg trenger dem, sier 19 år gamle Juliana Isabel rodrigues Iversen fra Larvik. temahefte-22