loven om barnevernstjenester Paragraf 1-3: Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak som er omhandlet i denne lov inntil barnet har fylt 23 år. (…) Opphør av tiltak ved fylte 18 år og avslag på søknad om tiltak etter fylte 18 år skal reg- nes som enkeltvedtak og skal begrunnes ut fra hen- synet til barnets beste. (Lov av 1. juli 2009) loven om barnevernstjenester Paragraf 1-3: Når barnet samtykker, kan tiltak som er iverksatt før barnet har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak som er omhandlet i denne lov inntil barnet har fylt 23 år. (…) Opphør av tiltak ved fylte 18 år og avslag på søknad om tiltak etter fylte 18 år skal reg- nes som enkeltvedtak og skal begrunnes ut fra hen- synet til barnets beste. (Lov av 1. juli 2009) skAL kLAre seG seLV: – Vårt mål er å gjøre oss selv overflødige, sier ettervernsteamet i Larvik kommune. F.v. kristine sjønøst, silke Wrede, Birgitte døvigdorp og Monica Aaserud. er ungdommene selv med på å utforme. I dag har DøvigDorp og de to kollegaene hennes i ettervernteamet til sammen 50 klienter mellom 18 og 23 år, som får hjelp på ulike nivåer. Noen fortsetter å bo i fosterhjem, noen får hjelp til å klare seg selv i hybel og noen trenger bare rådgivning for å komme i gang med utdanning eller arbeid. Alle tiltakene er frivillige, men kommunen stiller krav om at klientene skal være rusfrie (eller ta imot hjelp for å bli det), holde seg unna kriminalitet og ha et dagtilbud i form av jobb eller skole. Alle som av en eller annen grunn avslutter tiltak, blir kontaktet igjen året etter. De ettervernsklientene som bor for seg selv, følges tettere opp enn de barnevernsbarna som er under 18 år, forteller saksbehandler og miljøterapeut Kristine Sjønøst. – Noen av ungdommene snakker jeg med hver dag, og noen en gang i uka, forteller hun. Sjønøst har ansvar for mange unge flyktninger og har fått erfare at bare det å klare hverdagen i egen bolig, å holde det rent og ryddig, lese av strømmen og betale regninger, kan være en utfordring for mange. Ikke sosialklienter – Målet vårt er å gjøre oss selv overflødige den dagen ungdommene fyller 23. At de skal klare seg selv, uten hjelp fra verken barnevern eller sosialtjenesten, sier ettervernskonsulent Silke Wrede. For en presset kommuneøkonomi kan det sikkert være fristende å la Nav overta det økonomiske ansvaret for noen av ungdommene den dagen de fyller 18, men det vil ettervernsteamet for all del unngå. – Våre ettervernsungdommer skal ikke bli sosialklienter. Det er jo fryktelig dårlig ressursbruk å la de som klarer seg godt med vår hjelp begynne helt på nytt hos Nav. Da vil vi heller følge dem helt fram til de klarer å ta ansvar for seg selv, sier Monica Aaserud, som er like stolt hver gang en av «hennes» ungdommer blir ferdige med en utdannelse og får seg en jobb. – Det var først da jeg begynte å jobbe med ettervern jeg følte det var meningsfylt å jobbe innen barnevernet, sier hun. 18 Mangfold i barnevernet temahefte-22