de som tar barna Å vinne familiens tillit er nøkkelen til gode resultater når barnevernet jobber med flerkulturelle familier. Tekst: eLLenor MAThIsen Foto: erIk sundT På somalisk betyr barnevern «de som tar barna.» vi holder ord. Når vi ønsker å sette inn tiltak, må Somaliske foreldre frykter derfor barnevernet, og dette derfor være noe foreldrene har sagt seg enig i, trenger ekstra mye informasjon for å kunne stole på sier seniorkonsulent i barnevernstjenesten i bydel dem som jobber i etaten. Gamle Oslo, Signe Aarsæther. – Det er svært viktig for oss at familiene forstår at Hun forteller at det går mange rykter i innvandrer20 Mangfold i barnevernet temahefte-22