oMtaler anBefalte nettsteder www.barnevernet.no Samler oppdatert informasjonen om barnevernet. Tilrettelagt for ansatte i barnevernet, studenter og fagmiljø. www.116111.no Alarmtelefonen for barn og unge. www.nbbf.no/buf/rss/portal.php Nasjonalt bibliotek for barnevern og familievern gir deg tilgang til fagtidsskrifter, forskningsrapporter, rettskilder og råd fra anerkjente fagmiljøer. www.adhdnorge.no Her er mye nyttig viten og informasjon om AD/HD og hjelpetiltak. www.barnogunge.no Et nettsted for barn og unge av rusmisbrukere. Mangfold i barnevernet temahefte-22