ORDEN I ARKIVET 3 INNHOLD Ansvarlig redaktør: Kirsti Knudsen. Prosjektleder: Vegard Velle. Tekst og foto: Vegard Velle, Monica Schanche, Martine Grymyr, Stig Chrisensen, Ellen Heggestad, Ingvill Bryn Rambøl, Lars Sandberg, Ranveig Låg Gausdal, Anne Marit Færden, Anniken Huitfeldt, June Witzøe, Greg Rødland Buick, Werner Juvik, Ingrid Aas, Tor Erik H. Mathiesen, Marianne Almås. Illustrasjoner: Tora Marie Norberg. Layout: Fryd Forlag AS. Trykk: Aktietrykkeriet AS. Redaksjonen avsluttet 25. november 2011. Last ned dette, og andre temahefter i PDF-format på www.fagbladet.no MILJØMERKET 241 393 Trykksak < 4-5 Faglig innspill: Fra kopibok til papirløse møter < 6-10 Reportasje: Nye medier krever ny kunnskap < 11-14 Reportasje: Tar vare på minnene < 15-17 Reportasje: Dokumentfangeren < 18-19 Faglig innspill: Vi må ta vare på kulturarven < 20-21 Intervju: Kaste eller ikke kaste – det er spørsmålet < 22-26 Reportasje: Fjellsikre hordalandsarkiv < 27-28 Reportasje: På arkivkurs i Drammen < 29-31 Reportasje: Forbereder framtidas pasientinformasjon < 32-34 Faglig innspill: Fire korte innblikk i arkivframtida < 35 Omtaler Temaheftene er et yrkesfaglig tilbud. Her går Fagbladet dypere inn i fagene og problemstillinger knyttet til arbeidssituasjonen for medlemmer av Fagforbundet. temahefte-23