bevarer 22/7 snakk om historisk materiale som sjelden er mindre enn 25 år gammelt. Seniorrådgiveren forteller at de fant søskens håp om å finne en bror eller søster i live. Det var en periode han sluttet å lese aviser. Summen av alle inntrykkene ble for sterke. Sju etasjer under bakken Riksarkivet på Kringsjå ligger noen etasjer over bakken og sju etasjer under. Norli understreker at de skal sikre papirarkiver en god kvalitet i tråd med arkivloven. Det kreves kunnskap for å lagre på riktig måte, og på vår vandring i arkivene passerer vi Statholdararkivet fra 1686, lite preget av tidens tann. Papirkvaliteten skal ha vært god, den gangen. De ansatte må også vurdere hva som kan kastes. En viktig avgjørelse, selvsagt. Enten kaster man, eller så bevarer man for evigheten. Norli snakker om unikt skapt materiale, det meste statlig og offentlig. Men også private arkiver fra enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner av nasjonal karakter oppbevares. Det var i årene 1977 og 78 at man sprengte seg ned langt under bakken. I dag har bygningen en kapasitet på 150 000 hyllemeter, hvorav 125 000 er i bruk. Det som er digitalisert er merket med noen små røde rundinger. Vi blir fortalt at folketellingen i 1891 er registrert på nett, og at slektsforskere har mye å hente ved å ta seg en tur til arkivet. 29. oktober var det slektsforskerdagen, med kurs fra kl. 1016, gratis adgang og stor interesse. Materialet fra 22. juli har fått et eget magasin, noe i syrefrie omslag for å sikre maksimal levetid. Her finner vi steiner med påskrifter, flagg «från» Sverige og Polen, hilsninger på lys, hatter, skjell, armbånd, bønnerop, supporterutstyr og bamser over atskillige hyllemetre, for å nevne noe. Nå ligger det kaldt og tørt. – Vi registrerer at det kommer fra mange ulike etnisiteter, her fanger vi opp hele mangfoldet. Mange barn har gitt fra seg bamsene sine, det kjæreste de har, sier Norli. I forbindelse med omtalen av dårlig datasikkerhet for en tid siden, ble det skrevet at det nesten bare var digitale arkiver knyttet til statsadministrasjonen. Det kan ikke være riktig, for nå må Stian Norli & co. håndtere intet mindre enn 10 000 hyllemetre Arkivkonservator Stein erik arkivmateriale fra regjeringskvartalene. Skjønhaug ser etter sopp samt støvsuger og renser. ORDEN I ARKIVET 13 temahefte-23